Søg
 

En indgang til kommunale og regionale tilbud giver mere sammenhængende brugerforløb

Psykiatriens Hus Næstved giver brugerne bedre og mere sammenhængende forløb, hvor brugeren er i fokus. Mandag den 8. juni blev lokalerne til det nye samarbejde mellem Region Sjælland og Næstved Kommune indviet.

​Solen glimtede i de nye skilte uden for Psykiatriens Hus Næstved, da det blev indviet mandag. Idenfor var der flag og rød snor, der var klar til at blive klippet over. Både brugere, medarbejdere og politikere var kommet for at se de nye lokaler og høre om, hvad Psykiatriens Hus Næstved – Integreret Psykiatri, som er projektets fulde navn, kan tilbyde brugerne.

Den røde snor blev klippet mandag eftermiddag af psykiatriudvalgsformand i Region Sjælland og Sundheds- og Psykiatriudvalgsformand i Næstved Kommune Kirsten Devantier (V).

- For borgeren er det ikke så afgørende, om det er regionen eller en af kommunerne, der er formelt ansvarlig for det konkrete tilbud, de benytter sig af. Ved at samle tilbuddene under et tag kommer borgerne til at opleve et endnu bedre og mere sammenhængende forløb, og vigtige informationer undgår at gå tabt. Det gør behandlingen bedre, sagde Kirsten Devantier (V), psykiatriudvalgsformand i Region Sjælland og Sundheds- og Psykiatriudvalgsformand i Næstved Kommune, inden hun klippede den rød snor til lokalerne.

Selvom lokalerne kun lige er blevet indviet, er der allerede tilknyttet brugere til Psykiatriens Hus. Seks brugere fra Distriktspsykiatrien, tre fra Psykiatrisk klinik og to brugere fra Socialpsykiatrien er blevet tilknyttet projektet, og antallet af brugere vokser hele tiden.

- Alle de brugere, vi har spurgt, har sagt ja tak, og jeg er overbevist om, at de hurtigt vil mærke en højere grad af koordination. Vi har jo tidligere hørt om deres frustrationer omkring tidspunkter, der ikke passer sammen og lignende. Nu kan vi tilrettelægge og organisere forløbne, så de passer meget bedre til brugerne, fortæller Pernille Rømer teamleder i Distriktspsykiatrien.

Slut med silo-tænkning

Hver bruger får tilknyttet en forløbskoordinator, så de kun skal henvende sig et sted. Dette er med til at sikre et smidigt forløb.

Målet for Psykiatriens Hus Næstved er færre indlæggelser, kortere behandlingsforløb, og at borgeren i endnu højere grad kan fastholdes i eget liv i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelse, egen bolig og lignende.

- Vi danner stien, som vi går på den, men indtil videre fungerer det godt. Der er ikke en silo-tankegang, vi ser på, hvor brugeren skal hen, om det er behandling, job, støtte i eget hjem eller noget andet, der skal til for at hjælpe brugeren. Det giver en samlet og koordineret indsats, der gerne skulle give kortere og bedre forløb, siger visitator Jess Andersen, Center for Handicap og Psykiatri fra Næstved Kommune.

Nyt medarbejderfællesskab

Jess Andersen, er en af de medarbejdere fra Næstved Kommune, der allerede nu arbejder i Psykiatriens Hus sammen med kollegaer fra blandt andet Distriktspsykiatrien. Medarbejdere fra Center for Arbejdsmarked og Sundhedscentret får også deres gang i huset.

Både medarbejdere, politikere og brugere var med ved åbningen af det nye tilbud.

At personalet nu fysisk sidder sammen, er der mange fordele ved, vurderer Pernille Rømer:
- Det er en stor gave for os som medarbejdere. Vi får jo også kun én indgang at henvende os til, hvis vi har nogle spørgsmål omkring en bruger. Det hele glider nemmere når vi kender hinanden. Også er det dejligt, at samarbejdet bliver understøttet af strukturerne, ellers kan det være svært i en travl hverdag. Det vil komme brugerne til gode.

Brugerne i Psykiatriens Hus bliver visiteret til et forløb der. Brugerne skal være borgere i Næstved Kommune, der er visiteret til ydelser i både Social- og Distriktspsykiatrien eller borgere, der har kontakt til behandlingspsykiatrien og Næstved Kommune i øvrigt.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.06.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Artikler
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk