Søg
 

Dr. K. giver børn og unge med psykiske udfordringer et frirum fra sygdom og rutiner

Siden 2016 har Danske Hospitalsklovne besøgt børn og unge, der er indlagt i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde. 

Det, der startede som et pilotprojekt, har vist sig at være en succes for både indlagte og pårørende. Så i Roskilde har de, ifølge afdelingssygeplejerske, Mette Juul Rasmussen, ’[…] bestemt ikke fortrudt’, at de for tre år siden takkede ’ja’ til klovnenes besøg.

I Psykiatrien i Roskilde fik de for tre år siden tilbudt at gå med i et projekt om implementering af Danske Hospitals-klovne på Børne- og Ungdoms-psykiatrisk afsnit.

Måske kunne det give en ny og anden kontakt med de indlagte børn og unge – I Roskilde takkede de derfor ’ja’ til at deltage i projektet. Danske Hospitalsklovne i Psykiatrien har vist sig at være en succes, og i dag har Danske Hospitalsklovne et tæt samarbejde med Psykiatrien med faste klovnebesøg – ikke blot i Roskilde, men på i alt 11 børnepsykiatriske afsnit landet over.

Et udviklende og relationsskabende møde

Når Nils Sørensen hver torsdag møder på arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde, er han iført hat, rød næse og ternet slips - han gør det nemlig som hospitalsklovnen, Dr. K.  Et job han med egne ord beskriver som ’tilfredsstillende’, ’fantastisk’ og ’rørende’ – ikke blot for ham, men især for de mange børn og unge, der er indlagt.

Ella på 9 år er et af de børn, der har fået besøg af Dr. K. Hun var indlagt på børnepsykiatrisk døgnafsnit, U3, i Roskilde fra juni til oktober i år.

-Jeg syntes som udgangspunkt, at det var fantastisk, at der var hospitalsklovne, men jeg var noget spændt på, hvordan det ville være, og hvordan Ella ville reagere. Til at starte med var hun meget nervøs for, at der skulle komme klovne. Hun vidste ikke, hvad hun kunne forvente af dem, og hvordan de ville opføre sig - det gjorde hende bekymret. Men efter klovnens første besøg, hvor hun kun var ude at kigge lidt, syntes hun, det var fantastisk. Deres gode humør og fantastiske personlighed smittede af, og det gav mig en rolig fornemmelse inden i og en glæde over at se min datter åbne sådan op. For Ellas vedkommende betød det bl.a., at hun pludselig turde at gøre ting, som hun ellers ikke turde, fortæller Siri, der er mor til Ella.

Når klovnene møder børnene og de unge, fokuserer de ikke på de individuelle problemstillinger, som børnene og de unge har. Klovnene stiller sig derimod til rådighed som et muligt afbræk i hverdagen på afsnittet:

-Klovnene får et minimum af information fra personalet om, hvorvidt der er børn, der har behov for at være i fred, eller som fx skal have særlig støtte til at deltage i legen. Det er væsentligt, at børnene kan regne med, at deres grænser ikke overskrides, men at de godt kan lade sig udfordre til at prøve ting, de vanligvis ikke prøver foran andre, fx at deltage i små klovnerier foran andre børn og personale. Der er altid vanligt personale tilstede sammen med klovne og børn, men vi har som personale en unik chance for at trække os lidt tilbage og observere legen, når klovnene er der. Normalt er vi dem, der er de primære i kontakten til børnene. Det er en fornøjelse at se børnene blive helt opslugte af legen og samværet med klovnene. De bliver lidt mere frie, og det er ikke sjældent, at der skabes nye kontakter mellem børnene, mens klovnene er der, fortæller Mette Juul Rasmussen.

Et frirum uden dagsorden

Når man som barn og ung er indlagt i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde, vil man opleve, at det daglige miljø generelt er præget af struktur og forudsigelighed, som er godt for børnene.

-Men ind i mellem er det også godt at kunne øve sig lidt i, at ikke alt er forudsigeligt, og den del står klovnene meget gerne for – selvfølgelig reguleret af vores tilstedeværelse, så det altid er noget, vi kan stå inde for. Det er dog meget sjældent, at vi behøver at korrigere klovnene, da de er meget gode til at afstemme sig efter de tilstedeværende børn. Klovnene får også efteruddannelse og supervision om generelle hensyn og problemstillinger i børnepsykiatrisk regi. For de pårørende kan det være utroligt befriende at se sit barn overskride vanlige begrænsninger og give sig hen til legen med klovnene, fortæller Mette Juul Rasmussen.

Siri beskriver klovnenes besøg som en form for frirum:

-Klovnene tilførte glæde til afdelingen, og Ella stoppede med at tænke på det, der var svært, imens de var der. Allerede om mandagen begyndte Ella at glæde sig til, at klovnene skulle komme om torsdagen, og deres besøg var ikke kun en glæde for hende – også for mig. Jeg kunne slappe fuldstændig af, når klovnene var der, for så vidste jeg, at der ikke ville opstå nogen ”kriser”.

Og det er netop det tiltrængte afbræk i en ellers struktureret hverdag, som klovnene kan bidrage med:

-Det, jeg kan give børnene og de unge under deres indlæggelse i Psykiatrien er et afbræk i rutinen og en afledning fra det svære og måske ubehagelige. Det er sjovt at have det sjovt, og jeg kan mærke på børnene og de unge, at de kan lide, når jeg stiller mig til rådighed, uden en dagsorden, foruden den som de selv sætter, mens jeg er der. Det, tror jeg, hjælper barnet i sygdomsforløbet, fortæller Nils Sørensen og forklarer fortsat:

-Jeg har som klovn en rolle som en, der kan tillade sig at gøre og sige rigtig meget mere, end man normalt kan. Og når jeg i den rolle er i stand til at gribe patienten og nuet og lade det, der skal ske, ske, så opstår de bedste momenter for mig som menneske og for patienten. Der sker mange fantastiske ting i de møder – det er rørende.

Nils Sørensen fortæller om en specifik episode, der har gjort indtryk:

-Jeg husker fx drengen, Kim, som på et tidspunkt var indlagt. Uden han selv var opmærksom på det, ”kom han til” at snuppe en kage fra sidemanden, skubbe lidt til puslespillet på bordet eller spænde lidt ben for en forbipasserende. Han var sådan en, som de andre børn ikke altid gad. På et tidspunkt legede vi alle - klovn, børn og voksne. Vi lå på gulvet i en cirkel og pustede en lille flamingobold rundt imellem os. Kim ville dog ikke være med. Det var ikke en svær leg, men man skulle alligevel være koncentreret og gøre sig umage. Kim så, at alle råhyggede på gulvet, og det trak i ham. Men han vidste nok også, at der var grænser for hans selvkontrol og for de andres overbærenhed. Men pludselig tog han en plads i cirklen, pustede til bolden, da den kom til ham, og ventede på, at den skulle komme til ham igen. Han pustede en gang til - denne gang hårdt - og han ventede og vred sig, sukkede dybt, sparkede i gulvet, skiftede plads, så det hurtigere blev hans tur, pustede og sprang til sidst op, greb bolden og løb ud af cirklen. Han besindede sig så og kastede bolden tilbage i cirklen, gik lidt omkring for så igen at vende tilbage i cirklen og, med variationer, startede han forfra igen. Jeg kunne mærke de andre børns frustration ved alle de regelbrud. Men børn og voksne kunne se, at Kim kæmpede og anstrengte sig og ikke mindst; han gjorde sit bedste. Så på trods af irritationen accepterede vi brud på legens regler. Måske finder jeg på det, men det virkede som om, at Kims udskejelser blev færre, som legen skred frem, fortæller Nils Sørensen.

-For os har det været en god oplevelse at være indlagt i Psykiatrien Region Sjælland. Der er blevet lyttet til os, og klovnenes besøg er en virkelig god idé, som, jeg håber, vil blive prioriteret højere i fremtiden. Det er ærgerligt, at de ikke er der i hele sommerferien, hvor mange børn er triste over at være indlagt. Det, håber jeg, kan blive lavet om, afslutter Siri.

​Fakta

Tilbagemeldingerne om hospitalsklovnenes besøg i Psykiatrien er indtil videre positive, og hele ”projektet” evalueres i slutningen af 2019.

Danske Hospitalsklovne har for nyligt modtaget en donation til at fortsætte klovnenes arbejde i Psykiatrien.

Læs mere om hospitalsklovne i psykiatrien 

Skrevet af kommunikationskonsulent Victorine de Silva, Psykiatriledelsens stab.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.11.19
Opdateret
19.11.19
Link til denne side:
Andre sider under Artikler
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk