Søg
 

For nye medarbejdere

Alle nyansatte får en introduktion til Psykiatrien Region Sjælland.

​Formålet med introduktionen er at alle nyansatte skal føle sig velkomne og få et kendskab til organisationen allerede fra første dag.

Introduktionen består af en dag med fællesintroduktion og et tre dages Basiskursus i relationer og deeskalering.

Fælles introduktion

Fælles introduktionen består bl.a. af en generel information om Psykiatrien Region Sj. (Fakta, værdier og Psykiatriens retning). Introduktion til Recovery. En personlig beretning fra en tidligere bruger af Psykiatrien og slutteligt undervisning i basal genoplivning.

Basiskursus i relationer og deeskalering

Formålet med Psykiatriens basiskursus i relationer og deeskalering er at give dig de bedste redskaber og betingelser for at kunne forebygge og håndtere konflikter.

Se program for Basiskursus i relationer og deeskalering

Målet er, at Psykiatrien forebygger konflikter med kendte og systematiske metoder, så patienter og medarbejdere oplever et trygt miljø.

Individuel introduktion på ansættelsesstedet

Der vil være en individuel introduktion på dit ansætteslessted, som er tilpasset dig og det job du skal varetage.

Forberedende informationer

Vi har udarbejdet lidt forberedende informationer, der overordnet fortæller hvad Psykiatrien Region Sjællands opgave er, hvordan vi er organiseret, lidt fakta om Psykiatrien samt hvilke medier og kanaler, der kan være en hjælp i din hverdag.

 
Oprettet
28.01.20
Opdateret
13.08.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00