Søg
 

Mentalundersøgelse

Læs mere om at få foretaget en mentalundersøgelse.

​Betingelsen for at få foretaget en mentalundersøgelse på Sikringsafdelingen er, at patienten enten er svært flugtfarlig eller meget farlig, således at patienten ikke på betryggende vis kan mentalundersøges på en almindelig lukket afdeling eller en Retspsykiatrisk afdeling.

Hvis patienten er indlagt på en psykiatrisk afdeling og man dér ikke finder det betryggende, at patienten fortsat skal opholde sig på denne afdeling under mentalobservationen, enten på grund af flugtfare eller farlighed, kontaktes anklagemyndigheden (politiet). Overlægen i afdelingen skriver en erklæring til politiet, hvor det begrundes, hvorfor patienten ønskes indlagt til mentalundersøgelse på Sikringsafdelingen. Politiet forelægger denne erklæring for Statsadvokaten, der skal godkende en indlæggelse til mentalundersøgelse på Sikringsafdelingen. Dette kan sædvanligvis ske indenfor 1 uge.  

Når patienten er færdigmentalobserveret og mentalerklæringen er sendt til politiet, skal patientens grundlag for eventuelt fortsat ophold på Sikringsafdelingen vurderes.  

Hvis det i mentalundersøgelsen er konkluderet, at patienten ikke er sindssyg og der ikke kan peges på andet end eventuel forskyldt straf, skal patienten sædvanligvis overflyttes til et fængsel. 

Hvis der i mentalerklæringen er peget på en behandlingsdom eller en anbringelsesdom til psykiatrisk afdeling kan patienten ofte overflyttes til den hjemlige retspsykiatriske afdeling (eller lukket afdeling). 

Såfremt mentalerklæringen peger på en anbringelsesdom til Sikringsafdelingen, bør kendelsen til mentalundersøgelse ændres til en kendelse til surrogatvaretægtsanbringelse på Sikringsafdelngen. Såfremt dette sker, fortsætter patienten sit ophold på Sikringsafdelingen.  

Kontaktperson

Hver patient får ved indlæggelsen 1-2 kontaktpersoner, som skal tage sig af patienten under indlæggelsen.
Kontaktpersonordningen betyder, at patienten ved, hvem der specielt vil tage sig af patienten under indlæggelsen. Det er en person, som vil følge patienten tæt under indlæggelsen og derfor vil være godt orienteret om patientens behandlingsforløb.
Under indlæggelsen vil kontaktpersonen have planlagte samtaler med patienten, og det er den person, som patienten altid kan gå til med spørgsmål eller problemer.
Når kontaktpersonen ikke er til stede pga. ferie, sygdom eller andet, er der altid en anden, der træder til som kontaktperson.

Udskrivning

Patienter, der har været indlagt til mentalundersøgelse udskrives, når mentalundersøgelsen er færdig - med mindre, der findes grundlag for, at patienten skal forblive i Sikringsafdelingen. Dette sker sædvanligvis kun, hvis det i mentalerklæringen anbefales, at patienten får en anbringelsesdom til Sikringsafdelingen.  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.11.11
Opdateret
17.12.18
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelse
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
​Sikringsafdelingen
Grønningen 15
Bygning 5
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 67 60
Fax 58 53 63 27