Søg
 

Miljøterapi

Styrkelse af jeg-funktioner.

Alle patienter får udarbejdet en individuel plejeplan.

​Alle patienter får udarbejdet en individuel plejeplan.

Den retspsykiatriske pleje tager udgangspunkt i et helhedssyn på patienterne. Plejen bygger på respekt for det enkelte menneskes værdi og foregår i videst muligt omfang i samarbejde med patienten.

I miljøterapien på Sikringsafdelingen arbejdes der målrettet med at miløjet skal:

 • kunne reducere patienternes angst og kaos samt genopbygge patienternes tillid og tryghed i forhold til andre mennesker
 • give plads til, at nogle patienter kræver meget få stimuli og har behov for megen hjælp og støtte
 • sikre udviklingen inden for forskellige områder, når patientens tilstand er stabiliseret
 • give plads til patienternes psykotiske verden, samt tilstand og eventuelle regression i udviklingen
 • være trygt, forudsigeligt, varmt, grænsesættende og rummende
 • fremme patienternes evne til at udskyde behovstilfredsstillelse og beherske impulsgennembrud

Miljøterapien tilrettelægges individuelt for den enkelte patient under hensyntagen til patientens psykiatriske problematik og sikkerheden i afdelingen.

Målene i den retspsykiatriske pleje er at styrke patientens jeg-funktioner, således at patienten:

 • kan forvalte sine aggressive følelser bedre og derved forhindre impulsgennembrud
 • opnår større forståelse og indsigt i eget liv
 • bedre bliver i stand til at indgå i relation og kontakt til andre mennesker 
 • oplever en øget indre balance og livskvalitet
 • bedre bliver i stand til at mestre hverdagens udfordringer
 • bedre bliver i stand til at varetage sine basale fysiske behov 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.12.11
Opdateret
11.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
​Sikringsafdelingen
Grønningen 15
Bygning 5
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 67 60