Søg
 

Hvis du tilknyttes Retspsykiatrisk Kompetencecenter

Information om, hvordan man bliver henvist til Retspsykiatrisk Kompetencecenter.

​Henvisning

Du bliver henvist af en behandlende overlæge i Psykiatrien Region Sjælland. Visitationen foregår ved en tværfaglig konference i Retspsykiatrisk Kompetencecenter.

Senest 8 arbejdsdage efter at vi har modtaget henvisningsskema, får personen, der har henvist dig et brev om, hvornår en egentlig visitation og indskrivning kan ske.


Henvisning sendes elektronisk til:
psy-sla-kompetence@regionsjaelland.dk

Kontaktpersonordning

Du får tilknyttet én primærbehandler og en behandlingsansvarlig læge, når du begynder i Retspsykiatrisk kompetencecenter.

Primærbehandleren hjælper dig under forløbet og svarer på spørgsmål, så du føler dig tryg og oplever sammenhæng i undersøgelse og behandling.

Ordningen vil naturligt ophøre, når det ambulante forløb afsluttes.

​Rygning

Det er tilladt at ryge udendørs på særligt anviste steder i Psykiatrien Region Sjælland.

Dyr, husdyr

Du må ikke have dyr med i vores lokaler. Hvis du eller en af dine pårørende har en førerhund eller en servicehund, gælder der særlige regler. Dem kan du spørge personalet om.

Hvis du har brug for en tolk

Hvis vi vurderer, at der er brug for en døvetolk eller tolkning på fremmedsprog i forbindelse med din behandling sørger vi for, at der bliver stillet en tolk til rådighed.

Læs mere om tolkebistand

​Samarbejde med andre

Vi synes, det er vigtigt, at du oplever, der er sammenhæng i dit forløb, og at det bliver så smidigt som muligt. Derfor er arbejder vi tæt sammen med relevante samarbejdsparter.

Interne samarbejdsparter

Hvis du er eller har været indlagt, samarbejder vi med sengeafsnittet. Vi arbejder også sammen med distriktspsykiatrierne i Region Sjælland, hvis du har fået behandling her.

Eksterne samarbejdsparter

Vi samarbejder og koordinere også med din praktiserende læge, kriminalforsorgens afdelinger, kommuner, støtte-kontaktpersoner, bosteder, væresteder, hjemmepleje, misbrugscentre, jobcentre og andet.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.11.17
Opdateret
21.05.19
Link til denne side:
Andre sider under Behandlingsforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Retspsykiatrisk Kompetencecenter​​
Fælledvej 6
Bygning 3, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 62 20
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00