Søg
 

For fagfolk

Information målrettet fagfolk.

​Regionsfunktion for PTSD modtager henvisninger fra Psykiatrien i Region Sjælland, og henvisning fra privatpraktiserende psykiatere accepteres, ​hvis visitationskriterierne er opfyldt. 

Målgruppe for Regionsfunktion for PTSD

Patienter med Posttraumatisk belastningsreaktion - PTSD som aktionsdiagnose. Patienten skal vurderes som egnet til terapeutisk behandling. Desuden skal det vurderes, at patienten ikke kan opnå behandlingseffekt af standard PTSD-behandling på grund af svære dissociative symptomer.

 • Patienter med kraftige dissociative symptomer i form af altomfattende flashback af længere varighed (minutter hvor patienten ikke er kontaktbar), 

  og/eller

 • udtalte symptomer på traumerelateret derealisation 

  og/eller 

 • depersonalisation af længere varighed (op mod 1 time), der udfordrer patientens tilstedeværelse under behandling

 • Patienter, hvor PTSD formodes at være primærdiagnose og som er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning, gerne med anvendelse af en eller flere semistrukturerede interview, som f.eks. CAPS, DSP-I.

Krav til udredning

Komorbide lidelser bør være afklaret og tilfredsstillende behandlet efter retningslinjer.

Krav vedrørende udredning er, at der bør foreligge en nuanceret vurdering af PTSD-tilstanden inden patienten modtages ved Regionsfunktion for PSTD.

PTSD-tilstanden bør derfor vurderes grundigt på Hovedfunktionsniveau i psykiatrisk regi. Regionsfunktion for PTSD kan vejlede vedrørende indledende udredning, og foreslå relevante udredningsværktøjer, der kan anvendes i vurdering af alvorlighed af PTSD-tilstand og PTSD-symptomer. Udredningsværktøj kan f. eks. være følgende:

Clinician-Administred PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5), International Traume-Interview for ICD-11 (ITI), Dissociativ subtype af PTSD interview til DSM-5 (DSP-I)

Følgende kriterier kan medføre eksklusion:

 • Akut selvmordsrisiko, som kræver et primært og akut fokus i behandlingen og således forhindrer igangsættelse af traumefokuseret behandling.
  Henvises til akut/subakut behandling på hovedfunktionsniveau.
 • Voldsadfærd hvor traumefokuseret terapi vurderes kontraindiceret
 • Behandlingskrævende misbrug, som ikke er tilstrækkeligt stabiliseret i den igangværende behandling til at patienten kan indgå i traumefokuseret behandling.
 • Anden psykiske lidelse, der kræver primær behandling.
​Henvisning fra speciallæge sendes til Psykiatrisk Visitationsklinik
lokationsnummer 5790001989385.

Henvisningen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at det kan vurderes, om patientens tilstand falder inden for visitationskriterierne. Beskriv klart hvilket/hvilke af de 4 kriterier, der vurderes at være opfyldt for at henvises fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau. Baggrunden for vurderingen skal fremgå tydeligt.

Der henvises i øvrigt til “Den gode henvisning”.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.08.18
Opdateret
28.03.22
Link til denne side:
Andre sider under Funktionen
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Regionsfunktion for PTSD - Slagelse
Fælledvej 6
Bygning 2, 1. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 67 11
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00