Søg
 

Samarbejde med pårørende

Information om samarbejde med pårørende.

​Vi ser det som en vigtig opgave at inddrage de pårørende hurtigst muligt. De pårørende kan bidrage med nyttig viden om den aktuelle situation, patientens livshistorie og hidtidige sygdomsforløb.

Ved pårørende forstås en person, som kender patienten godt. Pårørende kan være ægtefælle, samlever, børn, kæreste, forældre, søskende, nær ven/veninde, kollega, nabo eller andre, som patienten har tillid til.

De pårørende inddrages under forløbet mhp. at give information og i beslutninger omkring patienten, men altid med respekt for samtykke og tavshedspligt.

Pårørendes mulighed for at indgå i samarbejde med personalet vil være forskelligt, ligesom pårørendes behov for støtte vil være forskelligt og afhænge af den konkrete situation

I de tilfælde, hvor patienten ikke har givet samtykke til information til pårørende, tilbydes pårørende generel information/undervisning/vejledning om sygdom, medicin og behandling.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.08.18
Opdateret
29.03.22
Link til denne side:
Andre sider under Behandlingsforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Regionsfunktion for PTSD - Slagelse
Fælledvej 6
Bygning 2, 1. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 67 11
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00