Søg
 

Hvis du tilknyttes Regionsfunktion for PTSD

Informationer til dig og dine pårørende, hvis du tilknyttes Regionsfunktion for PTSD.

​​Henvisning

Patienter kan henvises til os, hvis der har været forsøgt behandling i psykiatrien eller hos privatpraktiserende psykiatere uden at behandlingen har haft tilstrækkelig effekt. Eller hvis behandleren vurderer, at PTSD-tilstaden er særlig kompliceret.

Vi gennemgår henvisning og evt. den psykiatriske journal, hvis patienten tidligere har været i behandling i psykiatrien i Regions Sjælland. Med udgangspunkt i dette, evt. gennem dialog med henviser, vurderer vi, om vores behandlingstilbud kan komplimentere den tidligere behandling.

Henvisningen kan blive afvist, hvis det viser sig, at behandlingen vil kunne foregå på hovedfunktionsniveau, hos en praktiserende psykolog, praktiserende psykiater eller i et kommunalt tilbud.

Kontaktpersonordning

I forbindelse med ambulante besøg tilknyttes én eller flere sundhedsfaglige kontaktpersoner. 

Kontaktpersonen skal hjælpe patienten under forløbet og besvare spørgsmål, så der opleves kontinuitet, sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse, behandling og sygepleje.

Ordningen vil naturligt ophøre ved udskrivelse eller ved afslutning af ambulant forløb.

Praktiske informationer

Beliggenhed

Regionsfunktion for PTSD ligger på Psykiatrisygehuset i Slagelse. Vi deler lokaler og sekretær med Klinik for Traumatiserede Flygtninge.

Pårørendedeltagelse

Hvis du ønsker det, er du velkommen til at medbringe dine pårørende til samtaler ved Regionsfunktion for PTSD. Særligt i de første samtaler, hvor vi gennemgår sygdomshistorien, planlægger behandlingen og giver information om vores behandlingstilbud, kan det være relevant at have pårørende med. 

Dyr, husdyr

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på sengeafsnit og ambulante enheder i Psykiatrien Region Sjælland. Hvis der er tale om en blind person med førerhund, gælder der dog særlige regler herfor. Spørg personalet om disse regler.

Rygning

I psykiatrien er rygning for patienter, pårørende og gæster kun tilladt udendørs på særligt anviste steder.

For indlagte patienter tilbydes så vidt muligt rygeafvænning som en del af behandlingstilbuddet.

Duftpolitik

Ved anvendelse af duft og parfumerede stoffer, skal der tages hensyn til de gener, dette kan medføre for patienter, borgere, medarbejdere og øvrige, der færdes i regionen. Vi henstiller derfor til, at man begrænser brugen af parfume og andre duftstoffer.

Samarbejde med andre

Regionsfunktion for PTSD tilstræber et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, såsom arbejdsmedicinsk klinik, privatpraktiserende læge, kommunale instanser, m.fl.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.08.18
Opdateret
29.09.22
Link til denne side:
Andre sider under Behandlingsforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Regionsfunktion for PTSD - Slagelse
Fælledvej 6
Bygning 2, 1. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 67 11
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00