Søg
 

For pårørende

Information om samarbejdet med pårørende.

​Vi ser det som en vigtig opgave at inddrage de pårørende hurtigst muligt. De pårørende kan bidrage med nyttig viden om den aktuelle situation, patientens livshistorie og hidtidige sygdomsforløb.

Ved pårørende forstås en person, som kender patienten godt. Pårørende kan være ægtefælle, samlever, børn, kæreste, forældre, søskende, nær ven/veninde, kollega, nabo eller andre, som patienten har tillid til.

De pårørende inddrages under forløbet mhp. at give information og i beslutninger omkring patienten, men altid med respekt for samtykke og tavshedspligt.

Pårørendes mulighed for at indgå i samarbejde med personalet vil være forskelligt, ligesom pårørendes behov for støtte vil være forskelligt og afhænge af den konkrete situation

I de tilfælde, hvor patienten ikke har givet samtykke til information til pårørende, tilbydes pårørende generel information/undervisning/vejledning om sygdom, medicin og behandling.

Læs mere om særlige tilbud til børn af psykisk syge forældre

(link: /sundhed/geo/psykiatrien/patient_i_psykiatrien/naar-boern-er-paaroerende/Sider/default.aspx ). 

Information til pårørendeVi ser det som en vigtig opgave at inddrage dig som pårørende hurtigst muligt i forløbet. Som pårørende kan du bidrage med nyttig viden om den aktuelle situation, patientens livshistorie og hidtidige sygdomsforløb.

Du behøver ikke være i familie med den indlagte for at være pårørende. Når vi taler om pårørende, mener vi, en person der kender patienten godt. Pårørende kan være ægtefælle, samlever, børn, kæreste, forældre, søskende, nær ven/veninde, kollega, nabo eller andre, som patienten har tillid til.

Som pårørende inddrages du under forløbet med henblik på at bidrage med informationer om patienten og for at deltage i beslutninger omkring patienten, men altid med respekt for samtykke og tavshedspligt.

For os er det vigtigste, at samarbejdet foregår på patientens præmisser. Din mulighed for at indgå i samarbejdet med personalet vil derfor være individuel, ligesom behov for støtte vil være forskelligt og afhænge af dig selv, den konkrete situation og den indlagte. Du kan her læse mere om, hvordan og hvornår du kan blive inddraget i et behandlingsforløb, og hvilke muligheder du har, hvis ikke din pårørende ønsker at inddrage dig.

I de tilfælde, hvor patienten ikke har givet samtykke til information til pårørende, tilbyder vi generel information/undervisning/vejledning om sygdom, medicin og behandling. Der er også mulighed for at finde oplysninger på PsykInfo's hjemmeside.

Det kan være overvældende at være pårørende til en person med psykisk sygdom og at stifte bekendtskab med psykiatrien. Derfor tilbyder vi akutsamtaler til pårørende, der er i kontakt med de psykiatriske akutmodtagelser. 

Læs mere om tilbuddet akutsamtaler til pårørende

Vi tilbyder også samtaler, der sætter fokus på rollen som pårørende fremfor den enkelte diagnose.

Find mere information om samtalerne

Find yderligere informationsmateriale til pårørende

Du er også altid velkommen til at kontakte os på afsnittet, hvis du har nogen spørgsmål, så vil vi hjælpe dig, så godt vi kan.

Vi har også tilbud til børn og unge, hvis forældre eller søskende har psykisk sygdom.  

Læs mere om disse tilbud

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.11.11
Opdateret
29.01.19
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Syd
Psykiatrisk Akutmodtagelse - Vordingborg
Færgegaardsvej 15
4760 Vordingborg
Tlf. 58 53 70 30