Søg
 

Henvendelse til Psykiatrisk Akutmodtagelse

Informationer til dig og dine pårørende, hvis du henvender dig til Psykiatrisk Akutmodtagelse i Slagelse.

​Hvordan henvender du dig?

Du kan henvende dig døgnet rundt til Psykiatrisk Akutmodtagelse ved ak​ut behov for psykiatrisk hjælp. Du behøver ingen forudgående henvisning. Hvis du henvender dig på opfordring fra din praktiserende læge eller andre, vil vi, hvis det er muligt, meget gerne kontaktes af din praktiserende læge, inden du henvender dig hos os. Det er for at sikre den mest hensigtsmæssige modtagelse af dig og dine eventuelle pårørende.

De fleste af vores henvendelser kommer dog fra praktiserende læge, praktiserende speciallæge, institutioner, botilbud, politi, redningsvæsen mv.

Vi fungerer som et akut modtageafsnit, så når du henvender dig, kan du blive indlagt her få dage. Efterfølgende bliver du enten udskrevet og eventuelt tilknyttet ambulant behandling eller overflyttet til et sengeafsnit, hvis indlæggelsen skal være af længere varighed. Du kan også blive tilknyttet vores akutteam, der vil tage kontakt til dig og have samtaler med dig i en afgrænset periode for bl.a., at følge op på din henvendelse i akutmodtagelsen og vurdere, om du har brug for mere hjælp fra Psykiatrien.

Udover personlig henvendelse modtager Psykiatrisk Akutmodtagelse også telefoniske henvendelser med henblik på rådgivning. Nogle patienter, der er i ambulant behandling fx i distriktspsykiatrien, henvender sig ved behov, uden for det ambulante tilbuds åbningstid.

Hvis du henvender dig personligt i Psykiatrisk Akutmodtagelse, bliver du modtaget af sundhedspersonale, for eksempel en sygeplejerske.

Vi anbefaler, at du eller dine pårørende så vidt muligt ringer inden et personligt fremmøde, så vi sikrer, at du får det rette tilbud og så vi undgår overfyldte venteværelser. Vi bestræber os på, at det bliver så god og tryg en modtagelse, som overhovedet muligt.  

​Børn og unge

Børn og unge i akut krise.
Se mere under Psykiatrisk Akutmodtagelse -Roskilde

​Hvad skal du medbringe?

Hvis det er muligt, er det en god idé selv at medbringe toiletsager, skiftetøj, sko til inde- og udebrug, den medicin du plejer at tage og hjælpemidler, som du er afhængig af. For eksempel høreapparat, briller, kørestol eller andet.

Vi anbefaler, at du ikke medbringer store kontantbeløb, smykker og andre værdigenstande under indlæggelsen. Du har mulighed for at låse skabet på dit værelse, men du har selv ansvar for dine værdigenstande, når du er indlagt.

Har du barberskraber, saks, neglefil eller andre skarpe og spidse genstande, vil personalet opbevare dem for dig og udlevere dem ved behov. Hvis du har lightere, deodorant, parfume eller andre brændbare væsker med, opbevarer og udleverer vi også dem. Dette af hensyn til egen og andre patienters sikkerhed.

Medicin du selv medbringer, vil vi opbevare for dig, og udlevere, når det skal tages.

Sengetøj, tæpper, håndklæder og lignende kan du låne på afsnittet.

​Kontaktpersonsordning

Du får tilknyttet én eller flere sundhedsfaglige kontaktpersoner, når du bliver indlagt.

Kontaktpersonen hjælper dig under forløbet og besvarer spørgsmål, så du oplever en sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse og behandling.

Du kan opleve din daglige kontaktperson, kan være forskellige medarbejdere.​

​Hvordan er hverdagen i afsnittet?

Da vi er et akut modtageafsnit afhænger dagligdagen i høj grad af situationen i afsnittet. Desuden er patienter kun indlagt i akutmodtagelsen meget kortvarigt. Derfor vil hverdagen være individuel, afhængig af hvilke samtaler, du har med personalet. Vi tilrettelægger samtaler ud fra dit behov og den kortsigtede behandlingsplan.

​Mad

Vi får leveret mad fra vores fælleskøkken. Vi synes, det er vigtigt, at de, der kan, deltager i fælles måltider. Derfor er der faste spisetider. Dog kræver de fleste af de patienter, der bliver indlagt i Psykiatrisk Akutmodtagelse ofte meget intensiv pleje, og det kan være svært for mange af dem at deltage i fællesaktiviteter. Det tager vi naturligvis hensyn til.

Det er vigtigt for os, vi tilbyder sund og nærende mad. Vi forsøger så vidt muligt at tage hensyn til specielle ønsker til maden, både religiøse og andre.

​PC, mobiltelefon og trådløst internet

Vi har ikke mulighed for stille computere, tablets og lignende til rådighed under din indlæggelse. Men du er velkommen til at medbringe dine egne. Af hensyn til de andre patienter må mobiltelefon, tablet og computer kun benyttes på dit eget værelse.

Der er mulighed for at logge på trådløst internet på afsnittet. Du kan spørger personalet om adgangskoden.

Har du ikke din egen telefon med, kan du uden gebyr ringe op fra en af afsnittets telefoner.

Visitation af ejendele

Når du ankommer til akutmodtagelsen, bliver din bagage, tøj og lommer gennemgået af personalet af sikkerhedsmæssige hensyn. Vi vil helst gøre det i samarbejde med dig. Du har altid mulighed for at indlevere ting til personalet – også ting det ikke er tilladt at have på afsnittet. Nogle ting kan vi opbevare for dig, indtil du bliver udskrevet, andre ting som for eksempel euforiserende stoffer eller andet ulovligt er vi nødt til at aflevere til politiet.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i Psykiatrien Region Sjælland. Du og dine pårørende er velkomne til at ryge i rygeområderne udenfor.

Vi tilbyder så vidt muligt rygeafvænning som en del af behandlingstilbuddet, mens du er indlagt.

Præst

Du har mulighed for at få besøg af en sygehuspræst, mens du er indlagt. Hvis du spørger, kan vi hjælpe dig med at få kontakt til præsten.

Vi kan også hjælpe med at skaffe kontakt til andre trosretninger end den kristne, hvis du har behov for det.

Dyr, husdyr

Du må ikke have dyr med på afsnittet. Hvis du eller en af dine pårørende er blind, og der er tale om en førerhund, gælder der dog særlige regler. Dem kan du spørge personalet om. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.17
Opdateret
26.02.21
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Psykiatrisk Akutmodtagelse
Fælledvej 6
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 64 20


PAM Intensiv

Tlf. 58 53 63 80

Send mail