Søg
 

For fagfolk

Information målrettet fagfolk.

Organisering af OPUS

De tre voksenpsykiatriske afdelinger i Region Sjælland: Psykiatrien Øst, Psykiatrien Vest og Psykiatrien Syd samt Børne- & Ungdomspsykiatrien har i alt tilknyttet 32 OPUS-behandlere. OPUS-behandleren kan have forskellig faglig baggrund, men supplerer sin egen viden med de øvrige faggruppers i distriktspsykiatrien.

Udover at have fast ugentlig kontakt med patienten, er OPUS-behandleren tovholder og koordinerer den samlede indsats (psykologisk, socialt og familiemæssigt). OPUS-behandlerens opgave er intensiv, opsøgende og består udover ugentlig kontakt med patienten i psykoedukation for patienterne i gruppe, psykoedukation for pårørende, generel inddragelse af familien i behandlingen og gennemførelse af social færdighedstræning i gruppe samt flerfamiliegruppe. 

Behandlingen varer 2 år, og patienten bliver derefter afsluttet eller henvist til videre behandling i distriktspsykiatrien eller praktiserende psykiater.

Pakkeforløbet omtaler "incident skizofreni", men omfatter såvel skizofreni, som med andre førstegangspsykoser.


De 32 OPUS-behandlere er geografisk er spredt, og er organiseret enkeltvis eller i små grupper i distriktspsykiatrien. Der er OPUS-behandlere i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Maribo, Nykøbing Falster, Vordingborg, Næstved, Roskilde og Køge, samt Børne- & Ungdomspsykiatrien i Roskilde, der betjener hele regionen.

 

Behandlerne er mht. daglig ledelse, behandlingsansvar og ansættelse tilknyttet den enkelte distriktspsykiatri, mens Kompetencecenteret har ansvar for kvalitetssikring af behandling, samt uddannelse, supervision, vejledning og forskning.

OPUS-uddannelsen består af teori om tidlig indsats ved psykose, metoder til udredning af psykopatologi og funktionsniveau (PANSS og GAF), psykoedukation, social færdighedstræning mm. Uddannelse i familiearbejde foregår i et samarbejde med Region Hovedstaden. Desuden foregår fortløbende supervision af det individuelle patientarbejde, social færdighedstræning, psykoedukation samt familiearbejde ved Kompetencecenteret.

Samarbejdspartnere

Interne samarbejdsparter

Kliniske enheder og PVK (Psykiatriens Visitations Klinik) i Region Sjælland.

Samarbejde med Psyk-Info om informationskampagner vedr. opsporing af unge med psykose.

Eksterne samarbejdsparter

Alle der har kontakt til målgruppen, f.eks.

  • Kommunale sagsbehandlere
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Praktiserende læger
  • Psykologer (PPR)
  • Sundhedsplejersker
  • Misbrugscentre
  • Mentorer
  • VU-vejledere
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.11.11
Opdateret
30.09.21
Link til denne side:
Andre sider under Kompetencecenter for debuterende psykoser
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Øst
Kompetencecenter for Debuterende Psykose
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 76 25