Søg
 

Hvis du bliver tilknyttet Klinik for Psykoterapi og selvmordsforebyggelse

Informationer til dig og dine pårørende, hvis du bliver tilknyttet Klinik for Psykoterapi og selvmordsforebyggelse

​Henvisning til Børne- og ungdomspsykiatrien foregår via den praktiserende læge, en psykiatrisk speciallæge, en læge på somatisk hospitalsafdeling eller psykiatrisk akutmodtagelse. Henvisningen bliver sendt elektronisk til Psykiatriens Visitationsklinik

Man kan også selv kontakte Klinik for Selvmordsforebyggelse telefonisk på tlf. 58 53 81 75. Sekretæren vil bede om et telefonnummer, og snarest herefter vil en af klinikkens behandlere ringe tilbage.

Har du brug for et andet tilbud, vil du få rådgivning om, hvad du kan gøre.

​Kontaktpersonordning

Du får tilknyttet én primærbehandler og en behandlingsansvarlig læge, når du begynder et forløb.

Primærbehandleren hjælper dig under forløbet og svarer på spørgsmål, så du oplever sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse, behandling og sygepleje.

Ordningen vil naturligt ophøre, når dit forløb afsluttes. 

​Rygning

Det er tilladt at ryge udendørs på særligt anviste steder i Psykiatrien Region Sjælland.

Dyr, husdyr

Du må ikke have dyr med i vores lokaler. Hvis du eller en af dine pårørende er blind, og der er tale om en førerhund, gælder der særlige regler. Dem kan du spørge personalet om.

Hvis du har brug for en tolk

Hvis vi vurderer, at der er brug for en døvetolk eller tolkning på fremmedsprog i forbindelse med din behandling sørger vi for, at der bliver stillet en tolk til rådighed.

Læs mere om tolkebistand

​Samarbejde med andre

Vi synes, det er vigtigt, at du oplever, der er sammenhæng i dit forløb, og at det bliver så smidigt som muligt. Derfor arbejder vi tæt sammen med relevante samarbejdsparter.

Vi samarbejder med de praktiserende læger, hospitalsafdelinger og skadestuer samt praktiserende psykiatere og psykologer. Vi samarbejder også med de øvrige afsnit i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Hvis der er behov for det, samarbejder vi også med kommune eller andre offentlige institutioner. Desuden samarbejder vi med dine pårørende, blandt andet tilbyder vi dine forældre eller andre pårørende, som du har tillid til at deltage ved den første samtale.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.03.17
Opdateret
02.12.20
Link til denne side:
Andre sider under Behandlingsforløb
 

 Kontakt

 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Klinik for Psykoterapi og Selvmordsforebyggelse - Roskilde
Smedehuset
Smedegade 16
4000 Roskilde
Psykoterapi
Tlf. 58 53 81 70
Telefontid: Man.-fre. kl. 8-15

Selvmordsforebyggelse
Tlf. 58 53 81 75
Telefontid: Man.-fre. kl. 8-12