Søg
 

Hvis du bliver tilknyttet Distriktspsykiatrien

Informationer til dig og dine pårørende, hvis du bliver tilknyttet Distriktspsykiatrien Nykøbing Sj.

​Henvisning foregår via din praktiserende læge, Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM), sygehusafdelinger eller psykiatrisk speciallæge.

Du vil modtage brev indenfor 8 hverdage med tid til den første samtale. Du vil få den først kommende ledige tid oftest inden for 30 dage.

Den første samtale vil som regel foregå i psykiatriens lokaler, men kan efter behov, foregå som et hjemmebesøg.

Nogle gange bliver henvisningen afvist, hvis det viser sig, at behandlingen vil kunne foregå enten hos en praktiserende psykolog, praktiserende psykiater eller i et kommunalt tilbud. I tilfælde af en afvisning vil du modtage brev med en begrundelse. Det vil være en god ide, at du opsøger din praktiserende læge, så du kan blive henvist til det relevante tilbud i stedet.

Kontaktpersonordning

I forbindelse med indlæggelse og/eller ambulante besøg tilknyttes én eller flere sundhedsfaglige kontaktpersoner.

Kontaktpersonen skal hjælpe patienten under forløbet og besvare spørgsmål, så der opleves kontinuitet, sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse, behandling og sygepleje.

Ordningen vil ophøre ved udskrivelse eller ved afslutning af ambulant forløb.

Rygning

I psykiatrien er rygning for patienter, pårørende og gæster kun tilladt udendørs på særligt anviste steder.

For indlagte patienter tilbydes så vidt muligt rygeafvænning som en del af behandlingstilbuddet.

Dyr, husdyr

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på sengeafsnit og ambulante enheder i Psykiatrien Region Sjælland. Hvis der er tale om en blind person med førerhund, gælder der dog særlige regler herfor. Spørg personalet om disse regler.​

Samarbejde med andre

vi ser det som en vigtig opgave at inddrage dine pårørende hurtigst muligt. Dine pårørende kan bidrage med nyttig viden om din aktuelle situation, din livshistorie og dit hidtidige sygdomsforløb.

Ved pårørende forstås en person, som kender dig godt. Pårørende kan være ægtefælle, samlever, børn, kæreste, forældre, søskende, nær ven/veninde, kollega, nabo eller andre, som du har tillid til.

Dine pårørende inddrages under forløbet mhp. at give information og i beslutninger omkring dig, men altid med respekt for dig, og kun hvis du har givet samtykke.

Pårørendes mulighed for at indgå i samarbejde med personalet vil være forskelligt, ligesom pårørendes behov for støtte vil være forskelligt og afhænge af den konkrete situation.

I de tilfælde, hvor du ikke ønsker at give samtykke til information til dine pårørende, tilbydes de generel information/undervisning/vejledning om sygdom, medicin og behandling.

Hvis du er i tvivl om du har truffet den rigtige beslutning om samtykke, kan du til enhver tid drøfte det igen med din kontaktperson.

​Henvisning

Du bliver henvist til Distriktspsykiatrien via din praktiserende læge, Psykiatrisk Akutmodtagelse, en sygehusafdeling eller en psykiatrisk speciallæge.

Din henvisning sendes til Psykiatriens Visitationsklinik, der vurderer alle henvisninger og afgør, hvor og om du bliver tilbudt behandling i Psykiatrien Region Sjælland. Visitationsklinikken vurderer på baggrund af henvisningen og eventuelt andre dokumenter.

Når Visitationsklinikken har modtaget din henvisning, vil du indenfor 8 hverdage modtage et brev med tid til din første samtale. Du vil få den først kommende ledige tid i klinikken oftest inden for 30 dage.

Den første samtale vil som regel foregå i psykiatriens lokaler, men kan efter behov foregå som et hjemmebesøg.

Nogle gange bliver henvisningen tilbagevist, hvis det viser sig, at behandlingen vil kunne foregå enten hos en praktiserende psykolog, praktiserende psykiater eller i et kommunalt tilbud. I tilfælde af en tilbagevisning vil du modtage brev med en begrundelse. Det vil være en god ide, at du opsøger din praktiserende læge, så du kan blive henvist til det relevante tilbud i stedet.

​Kontaktpersonordning

Du får tilknyttet én primærbehandler og en behandlingsansvarlig læge, når du begynder et forløb.

Primærbehandleren hjælper dig under forløbet og svarer på spørgsmål, så du oplever sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse, behandling og sygepleje.

Ordningen vil naturligt ophøre, når dit forløb afsluttes. 

​Rygning

Det er tilladt at ryge udendørs på særligt anviste steder i Psykiatrien Region Sjælland.

Dyr, husdyr

Du må ikke have dyr med i vores lokaler. Hvis du eller en af dine pårørende er blind, og der er tale om en førerhund, gælder der særlige regler. Dem kan du spørge personalet om.

Hvis du har brug for en tolk

Hvis vi vurderer, at der er brug for en døvetolk eller tolkning på fremmedsprog i forbindelse med din behandling sørger vi for, at der bliver stillet en tolk til rådighed.

Læs mere om tolkebistand

​Samarbejde med andre

Vi synes, det er vigtigt, at du oplever, der er sammenhæng i dit forløb, og at det bliver så smidigt som muligt. Hvis du giver samtykke til det, arbejder vi tæt sammen med relevante samarbejdspartnere om dit forløb.

Hvis du er eller har været indlagt, samarbejder vi med sengeafsnittet. Vi samarbejder også med din praktiserende læge, og hvis du har en støttekontaktperson eller andre taler vi også med dem. Vi koordinerer også med socialpsykiatrien i din hjemkommune, andre sygehuse, praktiserende psykiatere og psykologer.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.03.17
Opdateret
25.05.20
Link til denne side:
Andre sider under Behandlingsforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Vest
Distriktspsykiatrien Nykøbing Sj.
Sygehusvej 5
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 58 53 68 16
Tlf. 58 53 68 15
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00