Søg
 

Behandling

Information om selve behandlingen.

​Distriktspsykiatrien i Psykiatrien Region Sjælland er organiseret i F-ACT teams. Læs mere om F-ACT teams​ 

I distriktspsykiatrien bruger vi samtaler og eventuelt undersøgelser til at finde frem til hvad du fejler.

Du bliver tilknyttet en fast behandler (primærbehandler). Relationen og samarbejdet mellem dig og din faste behandler er vigtig for en vellykket behandling.

Sammen med dig udarbejder vi i fællesskab en behandlingsplan, som du får udleveret. Du vil på baggrund af behandlingsplanen få tilbudt et forløb, der både kan indeholde individuelle samtaler, gruppebehandling, undervisning i din sygdom (psykoedukation) og behandling med medicin.
Hvor det er relevant, og hvis du ønsker det, vil vi sammen med dig og dem omkring dig, lave en koordineret indsatsplan.​

Undervejs i behandlingen vil vi også meget gerne inddrage dine pårørende i det omfang du og de ønsker det.

Samtaler foregår enten i distriktspsykiatrien eller i dit hjem efter nærmere aftale. 

Det er også muligt at nogle af samtaler foregår som videokonsultioner. Her sidder du hjemme og taler med personalet virtuelt.
Du og din læge finder sammen ud af, om din samtale og behandling egner sig til at foregå på video.

Hvis du er mellem 18 og 35 år og får konstateret en psykose, bliver du tilknyttet et særligt program, OPUS-behandling, hvor du får tilbudt et intensivt udrednings- og behandlingsprogram, og hvor din faste behandler har mulighed for at følge dig tæt i de første to år.

 

Personale

I distriktspsykiatrien er der tilknyttet forskellige medarbejdere. Personalet er tværfagligt sammensat og kan bestå af blandt andet sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, speciallæger, psykologer, pædagoger, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagoger, peer-medarbejdere samt sekretærer.

Én behandler holder den indledende samtale med dig. Til første samtale indsamler vi hovedsageligt information, som skal bruges til at finde ud af hvad du fejler. Informationerne bruger vi også til i samarbejde med dig at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig bedst. For at vi kan hjælpe dig, er det nødvendigt, at du selv bidrager under behandlingen. Samarbejdet mellem dig og behandlerne er vigtigt.​

Du vil også kunne møde elever og studerende hos os, da vi deltager i uddannelse af blandt andet sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent elever.

Afslutning af behandlingsforløbet

Som udgangspunkt er et behandlingsforløb i distriktspsykiatrien et tidsafgrænset forløb. Det betyder, at når du har været stabil i en længere sammenhængende periode og generelt er velbehandlet, begygder vi sammen med dig at planlægge afslutningen på dit behandlingsforløb. 

I den forbindelse vurderer vi i samarbejde med dig, dine pårørende og netværk, om du fortsat har brug for opfølgning, og hvor denne bedst varetages. F.eks. hos en privatpraktiserende psykiater, i socialpsykiatrien eller hos din egen læge. Vi taler også med dig, om det behandlingsforløb du netop afslutter, og hvad der er af kontaktmuligheder ved behov for råd og vejledning.

Teamet fastholder behandlingsansvaret indtil et eventuelt nyt behandlingsforløb er startet op hos anden aktør.

Ved afslutningen af behandlingsforløbet sendes en epikrise (kort beskrivelse af behandlingsforløbet) til ens egen læge.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.12.11
Opdateret
07.03.19
Link til denne side:
 

 Kontakter

 
Psykiatrien Syd
​Distriktspsykiatrien Næstved-Vordingborg
Ringstedgade 41
4700 Næstved
Tlf. 58 53 71 80
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Syd
​Distriktspsykiatrien Næstved-Vordingborg
Færgegaardsvej 15
4760 Vordingborg
Tlf. 58 53 71 20
Telefontid:

Mandag - fredag kl. 8.00-15.00