Søg
 

Behandling

Information om selve behandlingen.

​I distriktspsykiatrien bruger vi samtaler og eventuelt undersøgelser til at finde frem til hvad du fejler.

Du bliver tilknyttet en fast behandler (primærbehandler). Relationen og samarbejdet mellem dig og din faste behandler er vigtig for en vellykket behandling.

Sammen med dig udarbejder vi i fællesskab en behandlingsplan, som du får udleveret. Du vil på baggrund af behandlingsplanen få tilbudt et forløb, der både kan indeholde individuelle samtaler, gruppebehandling, undervisning i din sygdom (psykoedukation) og behandling med medicin.

Undervejs i behandlingen vil vi også meget gerne inddrage dine pårørende i det omfang du og de ønsker det.

Som regel foregår samtaler i distriktspsykiatriens lokaler. I særlige situationer kommer vi efter aftale hjem til dig. 

Hvis du er mellem 18 og 35 år og får konstateret en psykose, bliver du tilknyttet et særligt program, OPUS-behandling, hvor du får tilbudt et intensivt udrednings- og behandlingsprogram, og hvor din faste behandler har mulighed for at følge dig tæt i de første to år.

 

Personale

I distriktspsykiatrien er der tilknyttet forskellige medarbejdere. Personalet er tværfagligt sammensat og består blandt andet af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, speciallæger, psykologer, fysioterapeut, ergoterapeut samt sekretærer.

Én behandler holder den indledende samtale med dig. Til første samtale indsamler vi hovedsageligt information, som skal bruges til at finde ud af hvad du fejler. Informationerne bruger vi også til i samarbejde med dig at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig bedst. For at vi kan hjælpe dig, er det nødvendigt, at du selv bidrager under behandlingen. Samarbejdet mellem dig og behandlerne er vigtigt

Alle behandlere kan lave samtalebehandling – og herudover har de forskellige behandlere deres fagspecifikke eller specialiserede behandling.

Du vil også kunne møde elever og studerende hos os, da vi deltager i uddannelse af blandt andet sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent elever.

Afslutning af behandlingsforløbet

Undervejs i behandlingen og når afslutningen af dit forløb nærmer sig, aftaler vi hvem der evt. skal følge op på behandlingen eller videreføre den, samt hvem der skal give evt. fortsat hjælp og støtte.

Ofte skal der indgås et samarbejde med den praktiserende læge, privatpraktiserende psykiater eller psykolog og/eller kommunens socialpsykiatri i form af støtte-kontaktperson, hjemmevejleder, hjemmesygeplejerske eller andre former for støtte.

Ved afslutningen af behandlingsforløbet sendes en epikrise (kort beskrivelse af behandlingsforløbet) til ens egen læge.

Afslutning af dit behandlingsforløb vil blive planlagt i samarbejde med dig. I den fase, vil der ofte være noget der skal koordineres sammen med dine pårørende og andre instanser, som kan være den kommunale socialpsykiatri, din læge, en praktiserende psykiater, eller andre institutioner.

Behandlingsforløbet kan også afsluttes af dig.

Hvis du giver samtykke til det, sender vi besked til egen læge med en kort og overordnet beskrivelse af behandlingsforløbet og eventuelle behov for opfølgning.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.11.11
Opdateret
02.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Øst

Distriktspsykiatrien Køge


Sygehusvej 25 C
4600 Køge
Tlf. 58 53 77 50
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00