Søg
 

Hvis du bliver tilknyttet Distriktspsykiatri for ældre

Informationer til dig og dine pårørende, hvis du bliver tilknyttet Distriktspsykiatri for ældre - Vordingborg.

​Henvisning

Du bliver henvist til ældrepsykiatrien via din praktiserende læge, Psykiatrisk Akutmodtagelse, en sygehusafdeling eller en psykiatrisk speciallæge.

Din henvisning sendes til Psykiatriens Visitationsklinik, der vurderer alle henvisninger og afgør, hvor du bliver tilbudt behandling i Psykiatrien Region Sjælland. Visitationsklinikken vurderer på baggrund af henvisningen og eventuelt medsendte dokumenter.

Når Visitationsklinikken har modtaget din henvisning, vil du indenfor 8 hverdage modtage et brev med tid til din første samtale. Du vil få den først kommende ledige tid i klinikken oftest inden for 30 dage.

Den første samtale vil som regel foregå i ambulatoriet.

Nogle gange bliver henvisningen tilbagevist, hvis det viser sig, at behandlingen kan foregå enten hos en praktiserende psykolog, praktiserende psykiater eller i et kommunalt tilbud. Hvis din henvisning tilbagevises, får du et brev med en begrundelse. Det vil være en god ide, at du opsøger din praktiserende læge, så du kan blive henvist til det relevante tilbud i stedet.

​Kontaktpersonordning

Du får tilknyttet én primærbehandler og en behandlingsansvarlig læge, når du begynder et forløb.

Primærbehandleren hjælper dig under forløbet og svarer på spørgsmål, så du oplever sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse, behandling og sygepleje.

Du vil blive tilknyttet et tværfagligt team sammensat af sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer, psykiatere, ergoterapeut, peer-medarbejdere, fysioterapeut og pædagoger. 

Under dit forløb vil du derfor komme til at tale med flere medarbejdere i teamet.

Ordningen vil naturligt ophøre, når dit forløb afsluttes. 

​Rygning

Det er tilladt at ryge udendørs på særligt anviste steder i Psykiatrien Region Sjælland.

Dyr, husdyr

Du må ikke have dyr med i vores lokaler. Hvis du eller en af dine pårørende har en førerhund eller en servicehund, gælder der særlige regler. Dem kan du spørge personalet om.

Hvis du har brug for en tolk

Hvis vi vurderer, at der er brug for en døvetolk eller tolkning på fremmedsprog i forbindelse med din behandling sørger vi for, at der bliver stillet en tolk til rådighed.

Læs mere om tolkebistand

​Samarbejde med andre

Vi synes, det er vigtigt, at du oplever, der er sammenhæng i dit forløb, og at det bliver så smidigt som muligt. Derfor arbejder vi tæt sammen med relevante samarbejdsparter.

Hvis du er eller har været indlagt, samarbejder vi med sengeafsnittet. Vi samarbejder også med din praktiserende læge, og hvis du har en støttekontaktperson, en hjemmevejleder, hjemmesygeplejerske, demenskoordinator eller andre taler vi også med dem. Vi koordinerer også med personalet på plejecentre, socialpsykiatrien i din hjemkommune, andre sygehuse, praktiserende psykiatere og psykologer.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.03.17
Opdateret
06.04.22
Link til denne side:
Andre sider under Behandlingsforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Syd
Distriktspsykiatri for ældre - Vordingborg
Færgegaardsvej 15
4760 Vordingborg
Tlf. 58 53 73 20
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00