Søg
 

Behandling

Information om selve behandlingen.

​I Distriktspsykiatri for ældre bruger vi samtaler og eventuelt undersøgelser til at finde frem til, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Du må ​meget gerne inddrage dine pårørende, hvis du og de ønsker det.

Du bliver tilknyttet en fast behandler (primærbehandler). Forholdet og samarbejdet mellem dig og din faste behandler er vigtig for en vellykket behandling.

En læge og evt. en sygeplejerske holder den indledende samtale med dig. For at vi sammen kan finde ud hvad der hjælper dig bedst, vil vi rigtig gerne høre om dine oplevelser og erfaringer.

Til din første samtale laver vi i fællesskab med dig og gerne din familie en behandlingsplan, som du får udleveret.

Du vil på baggrund af behandlingsplanen få tilbudt et forløb, der eventuelt kan indeholde:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppebehandling, fx Depressionsgrupper
  • Undervisning i din sygdom (psykoedukation)
  • Behandling med medicin
  • Gruppeundervisning til pårørende og patienter om demens og psykisk sygdom.
Behandlingen foregår fortrinsvist i ambulatoriet, men hvis det er nødvendigt, er det muligt at blive indlagt på en ældrepsykiatrisk afdeling i Vordingborg eller Slagelse.
 
Under forløbet vil din egen læge og evt. kommunen blive orienteret om din behandling, efter aftale med dig.
 

Vores sygeplejersker eller vores psykolog vil sammen med dig følge op på den behandlingsplan, vi har lavet. Sammen med dig vil vi undervejs justere behandlingen, hvis der er behov for det.

Vi kan løbende drøfte behandlingen med vores læger og kolleger på vores fælles konference, eller på en stuegang med din kontaktlæge.

Personale

Der er tilknyttet forskellige medarbejdere til Distriktspsykiatrien for ældre. Personalet består blandt andet af speciallæge, distriktssygeplejersker, psykologer, socialrådgiver og lægesekretærer.

Du vil også kunne møde elever og studerende hos os, da vi er med til at uddanne blandt andet sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent elever.

Afslutning af behandlingsforløbet

Når afslutningen af dit forløb nærmer sig, aftaler vi, hvordan der skal følges op på behandlingen.

Ofte indgås der et samarbejde med din egen læge. Men der kan også være samarbejde med privatpraktiserende psykiater eller psykolog eller kommunens socialpsykiatri i form af støtte-kontaktperson, hjemmevejleder, hjemmesygeplejerske eller andre former for støtte.

Ved afslutningen af behandlingsforløbet sendes en kort beskrivelse af behandlingsforløbet, en epikrise, til din egen læge, hvis du giver samtykke til det.

Afslutning af dit behandlingsforløb vil blive planlagt i samarbejde med dig.

Behandlingsforløbet kan også afsluttes af dig.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.11.11
Opdateret
21.05.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Syd
Distriktspsykiatri for ældre - Vordingborg
Færgegaardsvej 15
4760 Vordingborg
Tlf. 58 53 73 20
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00