Søg
 

For forældre og pårørende

Information om samarbejdet med familien og de pårørende.

Vi ser det som en vigtig opgave at inddrage dig som forælder/pårørende hurtigst muligt i forløbet. Som forælder/pårørende kan du bidrage med nyttig viden om den aktuelle situation, patientens livshistorie og hidtidige sygdomsforløb. For patienter under 15 år inddrages forældre/pårørende som udgangspunkt altid.

Du behøver ikke være i familie med den indlagte for at være pårørende. Når vi taler om pårørende, mener vi, en person der kender patienten godt. Pårørende kan være ægtefælle, samlever, børn, kæreste, forældre, søskende, nær ven/veninde, kollega, nabo eller andre, som patienten har tillid til.

Som forælder/pårørende inddrages du under forløbet med henblik på at bidrage med informationer om patienten og for at deltage i beslutninger omkring patienten, men altid med respekt for samtykke og tavshedspligt.

For os er det vigtigste, at samarbejdet foregår på patientens præmisser. Din mulighed for at indgå i samarbejdet med personalet vil derfor være individuel, ligesom behov for støtte vil være forskelligt og afhænger af dig selv, den konkrete situation og den indlagte. Du kan her læse mere om, hvordan og hvornår du kan blive inddraget i et behandlingsforløb, og hvilke muligheder du har, hvis ikke din pårørende ønsker at inddrage dig.

I de tilfælde, hvor patienten ikke har givet samtykke til information til pårørende, tilbyder vi generel information/undervisning/vejledning om sygdom, medicin og behandling.

Find yderligere informationsmateriale til pårørende.

Du er også altid velkommen til at kontakte os på afsnittet, hvis du har nogen spørgsmål, så vil vi hjælpe dig, så godt vi kan.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.11.11
Opdateret
02.12.20
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Center for Spiseforstyrrelser, U2 - Roskilde
Elmehus
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 80 40