Søg
 

Hvis du skal indlægges

Informationer til dig og dine pårørende, hvis du skal indlægges i afsnit U2, Roskilde

​Hvordan bliver du indlagt?

Din egen læge, praktiserende speciallæge eller en læge fra et andet sygehuse kan via Psykiatrisk Visitationsklinik henvise til indlæggelse på afsnittet.

Du kan også blive overflyttet fra andre afsnit i børne- og ungdomspsykiatrien eller fra et andet sygehus.

Før du bliver indlagt, har du en samtale med en af læge og eller andre fagpersoner fra afsnittet. På baggrund af samtalen beslutter vi, om der er behov for indlæggelse. Det gælder både, hvis din indlæggelse er akut eller planlagt.

Patientmappe

Hvis du bliver indlagt, får du udleveret en mappe, der blandt andet indeholder et velkomstbrev med information om kontaktpersoner og om afsnittet. I mappen er der også en husordenen med praktiske oplysninger og ordensregler for afsnittet. Har du nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge personalet.

​Hvad skal du medbringe?

Det en god idé selv at medbringe toiletsager, skiftetøj, sko til inde og ude brug og den medicin, du plejer at tage. Medicin vil vi opbevare og udlevere, når det skal tages.

Vi anbefaler, at du opbevarer så få penge, smykker og værdier som muligt under indlæggelsen og/eller lader personalet opbevare det på kontoret.

Du har selv ansvaret for penge, tøj og andre værdigenstande eksempelvis smykker. Afsnittet har ikke erstatningspligt, hvis du mister tingene, som du selv opbevarer.

Har du barberskraber, saks, neglefil eller andre skarpe og spidse genstande vil personalet opbevare dem for dig og udlevere dem ved behov.

Du må gerne have nogle af dine egne ting med på værelset (for eksempel sengetøj, plakater, et billede, bøger og blade) eller, hvis der er noget andet, der har særlig betydning for dig.

​Kontaktpersonordning

Du får tilknyttet én eller flere sundhedsfaglige kontaktpersoner, når du bliver indlagt.

Kontaktpersonen hjælper dig under forløbet og besvarer spørgsmål, så du oplever sammenhæng og tryghed i forhold til din undersøgelse og behandling.

Ordningen stopper, når du bliver udskrevet. Men du er velkommen til at kontakte os.

​Hverdagen i afsnittet

Hverdagen i afsnittet er bygget op omkring en fast struktur med faste spisetider og planlagte aktiviteter. Det gør vi for at skabe en tryg, forudsigelig og genkendelig hverdag. Vi opfordrer dig til at deltage i de aktiviteter, der af aftalt for dig.

Hver morgen holder vi morgenmøde efter morgenmaden. Her planlægger vi dagens aktiviteter og fordeler eventuelle opgaver.

Det er vigtigt, at alle, der har mulighed for det, deltager i de fælles måltider og andre fastlagte fælles og individuelle aktiviteter i ugens løb.

Der deltager altid personale i måltiderne, både for at hjælpe med de praktiske opgaver og for at hjælpe med, at måltidet bliver en hyggelig og social oplevelse for alle.

Der er forskellige aktiviteter i løbet af dagen for eksempel skole. Kontaktpersonen, en ergoterapeut og/eller en fysioterapeut står for de daglige aktiviteter. Aktiviteterne foregår i afsnittet eller i multirummet, hvor der er mange muligheder for beskæftigelse. Aktiviteterne kan blandt andet være kreative aktiviteter, yoga- og mindfulness øvelser, psykoedukation (information om egen sygdom) eller social færdighedstræning. Det kalder vi miljøterapi.

Aktiviteterne kan også foregå udendørs, eller vi kan planlægge ture ud ad huset.

Skolen er placeret i nabobygningen og drives af Roskilde Kommune. Lærerne på skolen tilrettelægger undervisningen så den tager hensyn til de behov du har. Der er mulighed for at begynde i skolen i det tempo, der passer dig. Du kan læse mere om skolen i pjecen.

Aftenerne bruger vi på sammen at se tv, spille spil eller læse bøger, blade og aviser.

Weekenderne planlægges i samarbejde med din kontaktperson og er et aktivt element i træningen i igen at opholde sig i eget hjem.

 

​PC, mobiltelefon og trådløst internet

Telefon

Efter aftale med personalet må du gerne medbringe din egen computer eller tablet på eget ansvar.

Som hovedregel må du bruge din egen mobiltelefon, men telefonsamtaler skal foregå på dit eget værelse.

Af hensyn til de andres privatliv er det ikke tilladt at bruge kamera-, video- eller optagefunktionen på din mobiltelefon eller tablet.

Mad

Vi har tilknyttet en kok til afsnittet, der hver dag laver mad i vores eget køkken. Det er vigtigt, at de, der kan, deltager i fælles måltider. Derfor er der faste spisetider, hvor vi samles om måltidet.

Det er vigtigt for din trivsel og behandling, at du spiser god og nærende mad.

Det er ikke tilladt at medbringe egne madvarer, te, kaffe eller lignende.

Tøjvask

Du kan benytte afsnittets vaskemaskiner og tørretumblere.

Rygning

Psykiatrien Region Sjælland er røgfrit område. Det vil sige, at rygning kun er tilladt udendørs i særligt afmærkede områder.

Visitation af dine ting

Hvis vi har mistanke om, at du har eller forsøger at tage medicin, rusmidler eller farlige genstande med ind på afsnittet, har vi mulighed for at visitere dine ting og eventuelt dig selv. Visiteringen af dine ting vil så vidt muligt ske, mens du er tilstede. Finder personalet medicin, eller genstande, der ikke må findes i afsnittet, giver vi det til dine pårørende. Hvis personalet finder ulovlige genstande eller rusmidler, vil de blive givet til politiet.

Dyr, husdyr

Du må ikke have dyr med på afsnittet. Hvis du eller en af dine pårørende er blind, og der er tale om en førerhund, gælder der dog særlige regler. Dem kan du spørge personalet om.

Præst

Du har mulighed for at få besøg af en sygehuspræst, mens du er indlagt. Hvis du spørger, kan vi hjælpe dig med at få kontakt til præsten.
Hvis du tilhører en anden trosretning end den kristne, kan vi også hjælpe med at få kontakt til en repræsentant fra andre trosretninger end den kristne.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.17
Opdateret
14.05.18
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Center for Spiseforstyrrelser, U2 - Roskilde
Elmehus
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 80 40