Søg
 

Undersøgelse og behandling

Information om selve undersøgelses- og behandlingsforløbet.

​Første samtale

Til den første samtale i Center for Spiseforstyrrelser har vi fokus på at finde ud af, hvad din udfordring er, og hvordan du og din familie har forsøgt at håndtere problemet, inden I er blevet henvist til os. Vi vil gerne vide, hvem du er. Derfor taler vi både om symptomer på spiseforstyrrelsen, andre fysiske og psykiske symptomer, men også andre ting der er vigtige for dig eller for behandlingen.

Efterfølgende udredning

Vi laver også en lægelig vurdering af, hvordan din krop fysisk har det. Vi drøfter i vores team, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Bagefter taler vi med dig om, hvorvidt det er nødvendigt at lave flere undersøgelser, eller hvilken form for behandling vi kan tilbyde dig.

Alt efter hvad undersøgelsen og diagnosen viser, kan du få forskellige tilbud som en del af din behandling:

  • Samtaler, individuelt eller i gruppe
  • Medicin, hvis der er behov for det
  • Diætvejledning ved klinisk diætist
  • Fysisk undersøgelse, vejning
  • Familiekontakt - orienterende, støttende og medinddragende
  • Psykoedukation, det vil sige oplysning om og forståelse for sygdommen, og hvordan du og din familie bedst forholder jer til dette.

Behandlingen vil ikke altid indeholde alle elementer, men bliver sammensat forskelligt fra patient til patient for at få det bedste resultat.

Afslutning af behandlingsforløbet

Når et behandlingsforløb er færdigt, laver vi en beskrivelse af forløbet og konklusionerne. Dem sender vi til din egen læge, og den der har henvist dig.

Ofte afslutter vi behandlingsforløbet uden, der er behov for yderligere tiltag. Andre gange vil en eventuel medicinering fortsætte via din egen læge, eller der bliver anbefalet andre tiltag, for eksempel støtte-kontaktpersonordning via kommunen, specielle skole- eller uddannelsesforanstaltninger eller boligtiltag.

Nogle gange kræve din tilstand en indlæggelse i centrets døgnafsnit, U2.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.11.11
Opdateret
02.12.20
Link til denne side:
Andre sider under Udrednings- og behandlingsforløb
 

 Kontakt

 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Center for Spiseforstyrrelser, klinik - Roskilde​​​
Poppelhus, 2. sal
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 80 80
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00