Søg
 

For forældre og pårørende

Information om samarbejdet med forældre og pårørende.

Vi ser det som en vigtig opgave at inddrage dig som forældre/pårørende hurtigst muligt i forløbet. I kan bidrage med nyttig viden om barnets aktuelle situation, livshistorie og hidtidige sygdomsforløb.

Du behøver ikke være i familie med den indlagte for at være pårørende. Når vi taler om pårørende, mener vi, en person der kender patienten godt. Pårørende kan være forældre, søskende, værge, medarbejder på bosted men også en plejefamilie, nær ven/veninde, nabo eller andre, som barnet har tillid til.

Som forældre/pårørende inddrages I under forløbet med henblik på at bidrage med informationer om barnet og for at deltage i beslutninger omkring jeres barn, men altid med respekt for samtykke og tavshedspligt.

For os er det vigtigste, at samarbejdet foregår på barnets præmisser.

Find yderligere informationsmateriale til pårørende.
 

Du er også altid velkommen til at kontakte os på afsnittet, hvis du har nogen spørgsmål, så vil vi hjælpe dig, så godt vi kan.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.11.11
Opdateret
02.12.20
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Børnepsykiatrisk afsnit U3 - Roskilde
Smedegade 16
Bygning 29
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 80 60