Søg
 

Udredning og behandling

Information om udredning og behandling.

​I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik bruger vi samtaler og undersøgelser til at finde frem til, hvad du fejler.

Vi hjælper børn og unge, der bliver henvist med forskellige typer af psykiske lidelser. Blandt andet behandler vi:

 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser blandt andet:
  - ADHD
  - Tourette syndrom Tourette syndrom
  Tilknytningsforstyrrelser Tilknytningsforstyrrelser
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme
 • Psykiske udviklingsforstyrrelser af specifikke færdigheder
 • Fysiske klager, hvor der ikke er nogen fysisk diagnose bag
 • Spiseforstyrrelser
 • Angsttilstand
 • Tvangstanker/-handlinger
 • Selvmordsforsøg
 • Begyndende personlighedsforstyrrelser
 • Psykotiske reaktioner og tidlige, ofte atypiske, debuttilstande af skizofreni, depression og mani.

Hvis du har ADHD og er blevet tilknyttet klinikken, inden du fyldte 17 år, kan vi behandle dig, indtil du fylder 19 år.

For at kunne hjælp dig bedst muligt skal vi sammen finde ud af, hvad du fejler. I et undersøgelsesforløb kan indgå:

 • Samtaler med dig og dine forældrene, sammen og/eller hver for sig
 • En psykologisk undersøgelse af dig
 • Hjemmebesøg
 • Observationer i skole/institution
 • Observationer i klinikken
 • Netværksmøder, hvor forældre, personer fra din dagligdag, psykolog og sagsbehandler fra kommunen deltager.

Du får en fast behandler (primærbehandler), som vil være din kontaktperson under behandlingen. Forholdet og samarbejdet mellem dig og din faste behandler er vigtig for en god behandling.

Sammen med dig laver vi i fællesskab en plan for din undersøgelse og eventuelt behandling. Du får planen. På baggrund af planen får du tilbudt et forløb, der kan indeholde forskellige tilbud:

 • Samtaler med dig og dine familiemedlemmer sammen og/eller hver for sig
 • Legeterapi
 • Individuel psykoterapi
 • Kognitiv terapi
 • Familieterapi
 • Gruppetilbud til børn/ unge
 • Gruppetilbud til forældre
 • Medicinsk behandling
 • Konsulentbistand til faggrupper i barnets/ den unges netværk
 • Psykoedukation, det vil sige undervisning i sygdommen, dens årsager, behandlingsprincipper og fremtidsudsigter.

Undersøgelse og behandling indeholder ofte ikke alle elementer. Vi sammensætter forløbet forskelligt fra patient til patient for det bedste resultat.

Personale

I klinikken er der ansat forskellige medarbejdere. Der er blandt andet ansat sygeplejersker, speciallæger, psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere og sekretærer.

Én behandler holder den indledende samtale med dig. Til første samtale indsamler vi hovedsageligt information, som skal bruges til at finde ud af, hvad du fejler. Informationerne bruger vi også til, i samarbejde med dig, at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig bedst.

Du vil også kunne møde yngre læger, elever og studerende hos os, da vi deltager i uddannelse af blandt andet læger og sygeplejersker.

Afslutning af behandlingsforløbet

Vi kan som hovedregel give en diagnose, når vi er færdige med undersøgelserne. Når undersøgelsesforløbet er slut, aftaler vi med dine forældre, om du skal have ambulant behandling i klinikken. Vi aftaler også med forældrene, hvordan børnehave/skole/institution får informationer, så kommunen kan finde det rigtige tilbud om støtte.

Vi giver altid en tilbagemelding på undersøgelsen til forældre, hvis du er under 15.

Se mere om samarbejdet med pårørende, og muligheder for at give samtykke, hvis du er over 15.

Vi prioriterer at holde møder med netværket og kommunen.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.11.11
Opdateret
02.12.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/npub
Andre sider under Udrednings- og behandlingsforløb
 

 Kontakt

 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
​Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Næstved​​​​​
Rådmandsengen 1A
4700 Næstved
Tlf. 58 53 83 10 (Børn)
Tlf. 58 53 83 50 (Unge)
Tlf. 58 53 83 00 (ADHD)
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00