Søg
 

Hvis du bliver tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik

Informationer til dig og dine pårørende, hvis du bliver tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Næstved.

​Du bliver henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik igennem din egen læge, en speciallæge, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), kommunens socialforvaltning eller en af regionens institutioner eller sygehuse.

Din henvisning sendes til Psykiatriens Visitationsklinik, der vurderer alle henvisninger og afgør, hvor du bliver tilbudt behandling i Psykiatrien Region Sjælland. Visitationsklinikken vurderer på baggrund af henvisningen og eventuelt medsendte dokumenter.

Når Visitationsklinikken har modtaget din henvisning, vil du indenfor 8 hverdage modtage et brev med tid til din første samtale. Du vil få den første ledige tid i klinikken, oftest inden for 30 dage.

Du og dine forældre vil modtage et oplysningsskema og et skema om tilladelse til, at vi kan indhente relevante oplysninger fra andre instanser. Det er vigtigt, at I returnerer begge skemaer, så vi kan forberede os bedst muligt på din samtale, og så den praktiske arbejdsgang bliver så let og hurtig som mulig.

Når vi har fundet ud af, hvad du fejler, tager vi stilling til, om der skal planlægges behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis du skal have behandling, skal den som hovedregel begyndes inden for 30 dage.

Nogle gange bliver henvisningen tilbagevist, hvis det viser sig, at behandlingen vil kunne foregå enten hos en praktiserende psykolog, praktiserende psykiater eller i et kommunalt tilbud. Hvis din henvisning tilbagevises, får du/I et brev med en begrundelse. Det vil være en god ide, at du/I opsøger dem, der har henvist dig.

​Kontaktpersonordning

Du får tilknyttet én primærbehandler og en behandlingsansvarlig læge, når du begynder et forløb.

Primærbehandleren hjælper dig under forløbet og svarer på spørgsmål, så du oplever sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse, behandling og sygepleje.

Ordningen vil naturligt ophøre, når dit forløb afsluttes. 

​Rygning

Det er tilladt at ryge udendørs på særligt anviste steder i Psykiatrien Region Sjælland.

Dyr, husdyr

Du må ikke have dyr med i vores lokaler. Hvis du eller en af dine pårørende har en førerhund eller en servicehund, gælder der særlige regler. Dem kan du spørge personalet om.

Hvis du har brug for en tolk

Hvis vi vurderer, at der er brug for en døvetolk eller tolkning på fremmedsprog i forbindelse med din behandling sørger vi for, at der bliver stillet en tolk til rådighed.

Læs mere om tolkebistand

​Samarbejde med andre

Vi synes, det er vigtigt, at du oplever, der er sammenhæng i dit forløb, og at det bliver så smidigt som muligt. Derfor arbejder vi tæt sammen med relevante samarbejdsparter.

Hvis du er eller har været indlagt, samarbejder vi med sengeafsnittet. Vi samarbejder også med din praktiserende læge, din kommune, skole og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Vi tager også kontakt til socialpsykiatrien i din hjemkommune, for at holde netværksmøder med både kommune, skole og opholdssteder, hvis det er nødvendigt.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.03.17
Opdateret
02.12.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/nptbuk
Andre sider under Udrednings- og behandlingsforløb
 

 Kontakt

 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
​Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Næstved​​​​​
Rådmandsengen 1A
4700 Næstved
Tlf. 58 53 83 10 (Børn)
Tlf. 58 53 83 50 (Unge)
Tlf. 58 53 83 00 (ADHD)
Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.00-15.00