Søg
 

Hvis du skal indlægges

Informationer til dig og dine pårørende, hvis du skal indlægges på afsnit Ø2 - Roskilde.

Hvordan bliver du indlagt?

Hvis du bliver indlagt foregår det typisk via den døgnåbne Psykiatriske Akutmodtagelse.

Din egen læge, distriktspsykiatrien, praktiserende speciallæge eller læge på andre sygehuse kan henvise til indlæggelse i afsnittet via Psykiatrisk Akutmodtagelse.

Du kan også blive overflyttet fra andre afsnit i psykiatrien eller fra et andet sygehus.

Under din indlæggelse vil vi forsøge at give dig den bedst mulige behandling og pleje. Vil tale med dig om,​ hvordan vi bedst kan hjælpe dig. ​​​

Vi vil give dig og dine pårørende forskellige informationer, ud fra hvad I har behov for at vide. Har du I nogen spørgsmål, er I altid velkommen til at spørge personalet.

​Hvad skal du medbringe?

Hvis det er muligt, er det en god idé selv at medbringe toiletsager, skiftetøj, sko til inde- og udebrug, den medicin du plejer at tage og hjælpemidler, som du er afhængig af. For eksempel høreapparat, briller, kørestol eller andet.

Vi anbefaler, at du ikke medbringer store kontantbeløb, smykker og andre værdigenstande under indlæggelsen. Du har mulighed for at låse skabet på dit værelse, men du har selv ansvar for dine værdigenstande, når du er indlagt.

Har du barberskraber, saks, neglefil eller andre skarpe og spidse genstande, vil personalet opbevare dem for dig og udlevere dem ved behov. Hvis du har lightere, deodorant, parfume eller andre brændbare væsker med, opbevarer og udleverer vi også dem. Dette af hensyn til egen og andre patienters sikkerhed.

Medicin du selv medbringer, vil vi opbevare for dig, og udlevere, når det skal tages.

Sengetøj, tæpper, håndklæder og lignende kan du låne på afsnittet.

​Kontaktpersonsordning

Du får tilknyttet én eller flere sundhedsfaglige kontaktpersoner, når du bliver indlagt.

Kontaktpersonen hjælper dig under forløbet og besvarer spørgsmål, så du oplever en sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse og behandling.

Du kan opleve din daglige kontaktperson, kan være forskellige medarbejdere.​

​Hverdagen i afsnittet

For at skabe en forudsigelig og genkendelig hverdag er vores dagligdag i afsnittet bygget op om en fast struktur med faste spisetider og planlagte aktiviteter.

Hver morgen holder vi morgenmøde i forlængelse af morgenmaden. Her planlægger vi dagens aktiviteter og uddelegerer de daglige gøremål for eksempel små arbejdsopgaver i forbindelse med måltiderne. Det er også ved disse møder, at der er mulighed for at drøfte fælles anliggender og give informationer.

Vi synes, det er vigtigt, at alle, der har mulighed for det, deltager i de fælles måltider og andre fastlagte fælles og individuelle aktiviteter i ugens løb.

Der deltager altid personale i måltiderne, både for at hjælpe med de praktiske opgaver og for at hjælpe med, at måltidet bliver en hyggelig og social oplevelse for alle.

Vi har aktiviteter i løbet af dagen. Kontaktpersonen og/eller en ergoterapeut står for de daglige aktiviteter. Aktiviteterne kan blandt andet være motion, kreative aktiviteter, psykoedukation eller social færdighedstræning (Miljøterapi).

Aktiviteterne kan også foregå udendørs, eller vi kan planlægge ture ud ad huset. Vi vægter daglige ture udenfor højt, da det har en gavnlig effekt både på kroppen og sindet at komme ud og opleve naturen og årstidernes gang og få bevæget kroppen.

Aftenerne bruger vi på sammen at se tv, spille spil eller læse bøger, blade og aviser.

Kl. 22.00 skaber vi så vidt det er muligt ro på afsnittet.

Weekenderne planlægges i samarbejde med din kontaktperson og er et aktivt element i træningen i igen at opholde sig i eget hjem.

​Mad

BilledeVi får leveret mad fra vores fælleskøkken. Vi synes, det er vigtigt, at de, der kan, deltager i fælles måltider. Derfor er der faste spisetider, hvor vi samles om måltidet.

Det er vigtigt for os, vi tilbyder sund og nærende mad. Til alle tre hovedmåltider har du mulighed for at vælge ud fra et menukort mellem forskellige retter. På den måde forsøger vi så vidt muligt at tage hensyn til specielle ønsker til maden, både religiøse og andre.

​PC, mobiltelefon og trådløst internet

TelefonVi har ikke mulighed for stille computere, tablets og lignende til rådighed under din indlæggelse. Men du er velkommen til at medbringe dine egne. Som udgangspunkt må du kun bruge din mobiltelefon, tablet og computer på dit eget værelse af hensyn til de andre patienter. Der kan dog være undtagelser.

Der er mulighed for at logge på trådløst internet på afsnittet. Du kan spørge personalet om adgangskoden.

Har du ikke din egen telefon med, kan du uden gebyr ringe op fra en af afsnittets telefoner.

Tøjvask

Du kan benytte afsnittets vaskemaskiner og tørretumblere.

Kan du ikke selv vaske dit tøj, kan vi hjælpe dig, men vi beder dog om, at dine pårørende vasker for dig, hvis det er muligt. Tøjvask kan også indgå som en del af miljøterapien.

Visitation af ejendele

Hvis vi har mistanke om, at du har medbragt euforiserende stoffer, skarpe genstande, eller andet som ikke er tilladt, eller kan været farligt for dig selv, andre patienter eller personalet, har vi mulighed for at visitere dig og dine ejendele. Vi vil helst gøre det i samarbejde med dig. Du har altid mulighed for at indlevere ting til personalet – også ting der ikke er tilladt at have på afsnittet. Nogle ting kan vi opbevare for dig, indtil du bliver udskrevet, andre ting som for eksempel euforiserende stoffer eller andet ulovligt afleverer vi til politiet eller destruerer det.
 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i Psykiatrien Region Sjælland.

Du er velkommen til at ryge i rygeområderne i forbindelse med afsnittet. Pårørende er velkomne til at ryge udenfor afsnittet.

Vi tilbyder så vidt muligt rygeafvænning som en del af behandlingstilbuddet, mens du er indlagt.

​Præst

Du har mulighed for at få besøg af en sygehuspræst, mens du er indlagt. Hvis du spørger, kan vi hjælpe dig med at få kontakt til præsten.
Hvis du tilhører en anden trosretning end kristendommen, kan vi også hjælpe med at få kontakt til en repræsentant fra andre trosretninger.
 

Dyr og husdyr

Du må ikke have dyr med i vores afsnit. Hvis du eller en af dine pårørende har en førerhund eller en servicehund, gælder der særlige regler. Dem kan du spørge personalet om.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.17
Opdateret
13.12.21
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Øst
Afsnit Ø2 - Roskilde
Bygning nr. 3 (Birkehus)
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 75 85 - stue
Tlf. 58 53 75 95 - 1. sal