Søg
 

Hvis du skal indlægges

Informationer til dig og dine pårørende, hvis du skal indlægges på Retspsykiatrisk afsnit SL9 - Slagelse.

​Hvordan bliver du indlagt?

For at blive indlagt på et retspsykiatrisk afsnit skal der være en retslig kendelse om dom til anbringelse eller behandling på psykiatrisk afdeling. Alternativt skal der være en retslig kendelse om varetægtssurrogatanbringelse eller mentalobservation.

Du kan også blive indlagt via de Psykiatriske Akutmodtagelser i Psykiatrien Region Sjælland eller efter henvisning fra Retspsykiatrisk Kompetencecenter eller fra Almenpsykiatrien.

Har du en dom til behandling med mulighed for indlæggelse, vil der være mulighed for genindlæggelse for at justere behandlingen.

Velkomstmappe

Når du bliver indlagt, får du udleveret en velkomstmappe, der blandt andet indeholder en velkomstfolder med information om kontaktpersonordningen, afsnittet og en udskrivningsguide.I mappen er der også en husorden med praktiske detaljer og ordensregler for afsnittet.
 
Har du nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge personalet.

​Hvad skal du medbringe?

Hvis det er muligt, er det en god idé selv at medbringe toiletsager, skiftetøj, sko til inde- og udebrug, den medicin du plejer at tage og hjælpemidler, som du er afhængig af. For eksempel høreapparat, briller, kørestol eller andet.

Vi anbefaler, at du ikke medbringer store kontantbeløb, smykker og andre værdigenstande under indlæggelsen. Du har mulighed for at låse skabet på dit værelse, men du har selv ansvar for dine værdigenstande, når du er indlagt.

Har du barberskraber, saks, neglefil eller andre skarpe og spidse genstande, vil personalet opbevare dem for dig og udlevere dem ved behov. Hvis du har lightere, deodorant, parfume eller andre brændbare væsker med, opbevarer og udleverer vi også dem. Dette af hensyn til egen og andre patienters sikkerhed.

Medicin du selv medbringer, vil vi opbevare for dig, og udlevere, når det skal tages.

Sengetøj, tæpper, håndklæder og lignende kan du låne på afsnittet.

​Kontaktpersonsordning

Du får tilknyttet et sundhedsfagligt, der består af tre til fem sundhedsfaglige kontaktpersoner, når du bliver indlagt.

Teamet hjælper dig under forløbet og besvare spørgsmål, så du oplever en sammenhæng og tryghed i forhold til undersøgelse, behandling og sygepleje. Teamet arbejder tæt sammen med de andre medarbejdere på afsnittet.

Når du bliver udskrevet, vil ordningen naturligt ophøre.

​Hverdagen i afsnittet

For at skabe en forudsigelig og genkendelig hverdag er vores dagligdag i afsnittet bygget op omkring en fast struktur med faste spisetider og planlagte aktiviteter.

Hver morgen holder vi morgenmøde i forlængelse af morgenmaden. Her planlægger vi dagens aktiviteter og uddelegerer de daglige gøremål for eksempel små arbejdsopgaver i forbindelse med måltiderne. Det er også ved disse møder, at der er mulighed for at drøfte fælles anliggender og videregive information.

Der deltager altid personale i måltiderne, både for at hjælpe med de praktiske opgaver og for at hjælpe med, at måltidet bliver en hyggelig og social oplevelse for alle.

I løbet af en typisk dag vil der være samtaler med personalet og varierende aktiviteter, både individuelt og i grupper.

Vi har aktiviteter både i formiddags- og eftermiddagstimerne. Aktiviteterne foregår i afsnittet eller i et aktivitetslokale, hvor der er mange muligheder for beskæftigelse. Aktiviteterne kan blandt andet være motion, kreative aktiviteter, rengøring på værelset, madlavning, og lignende. Aktiviteterne kan også foregå udendørs. Aktiviteter udenfor afsnittet forudsætter at du har aftalt udgang med lægen.

Aftenerne bruger vi på sammen at se tv, spille spil eller læse bøger, blade og aviser. Der er også mulighed for at komme over og træne i træningslokalet

Kl. 22.00 slutter fællesaktiviteterne som hovedregel. Hvis du ikke er klar til at gå til ro, kan du fortsætte aktiviteterne på dit værelse, og selvfølgeligt tage hensyn til medpatienter, der har behov for ro.

​PC, mobiltelefon og trådløs internet

Vi har ikke mulighed for stille computere, tablets og lignende til rådighed under din indlæggelse. Men du er velkommen til at medbringe dine egne. Som udgangspunkt må du kun bruge din mobiltelefon, tablet og computer på dit eget værelse af hensyn til de andre patienter. Der kan dog være undtagelser, dem kan du se i afsnittes husorden.

Der er mulighed for at logge på trådløst internet på afsnittet. Du kan spørge personalet om hjælp.

Har du ikke din egen telefon med, kan du uden gebyr ringe fra en af afsnittets telefoner til advokat eller bistandsværge. 

​​Mad

Vi får leveret mad fra vores fælleskøkken. Vi synes, det er vigtigt, at de, der kan, deltager i fælles måltider. Derfor er der faste spisetider, hvor vi samles om måltidet.

Det er vigtigt for os, at tilbyde sund og nærende mad, så du og dine pårørende får en forståelse af kostens betydning i forhold til sundhed og livskvalitet. Til alle tre hovedmåltider har du mulighed for at vælge ud fra et menukort mellem forskellige retter. Vi forsøger så vidt muligt at tage hensyn til specielle ønsker til maden, både religiøse og andre. 

Tøjvask

Du kan benytte afsnittets vaskemaskiner og tørretumblere. Der er faste vasketider, og vi hjælper dig gerne med at vaske dit tøj, hvis ikke du selv er i stand til det.

Visitation af ejendele

Hvis vi har mistanke om, at du har medbragt euforiserende stoffer, skarpe genstande, eller andet som ikke er tilladt, eller kan været farligt for dig selv, andre patienter eller personalet, har vi mulighed for at visitere dig og dine ejendele. Vi vil helst gøre det i samarbejde med dig. Du har altid mulighed for at indlevere ting til personalet – også ting det ikke er tilladt at have på afsnittet. Nogle ting kan vi opbevare for dig, indtil du bliver udskrevet, andre ting som for eksempel euforiserende stoffer eller andet ulovligt afleverer vi til politiet eller destruererer det.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i Psykiatrien Region Sjælland.

Du er velkommen til at ryge i rygeområderne i forbindelse med afsnittet

Pårørende er velkomne til at ryge udenfor afsnittet.
 
Vi tilbyder så vidt muligt rygeafvænning som en del af behandlingstilbuddet, mens du er indlagt.
 

​Præst

 
Du har mulighed for at få besøg af en sygehuspræst, mens du er indlagt. Hvis du spørger, kan vi hjælpe dig med at få kontakt til præsten.
 
Hvis du tilhører en anden trosretning end kristendommen, kan vi også hjælpe med at få kontakt til en repræsentant fra andre trosretninger.
 

Dyr og husdyr

 
Du må ikke have dyr med i vores afsnit. Hvis du eller en af dine pårørende har en førerhund eller en servicehund, gælder der særlige regler. Dem kan du spørge personalet om.
 

Tolkning

 
Hvis der er brug for en døvetolk eller tolkning på fremmedsprog i forbindelse med din undersøgelse eller behandling sørger vi for, at der bliver stillet en tolk til rådighed.
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.09.18
Opdateret
19.09.19
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
​Retspsykiatrisk afsnit SL9
Fælledvej 6
Bygning 4
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 62 60