Søg
 

Målgruppe

Information om, hvem der er målgruppe og fra hvilke kommuner afsnit SL8 modtager patienter fra.

SL8 er et lukket intensivt retspsykiatrisk sengeafsnit. Vi tager imod mennesker med dom til anbringelse eller til behandling, som har brug for et længere behandlingsforløb. På SL 8 arbejder vi målrettet med misbrugsbehandling for de patienter, der har en misbrugsproblematik.

Anbringelsesdom

Det er domstolene, der afsiger dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling. De, der får en anbringelsesdom, er, for de flestes vedkommende, inden dommen afsiges mentalobserveret enten ambulant eller under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Behandlingsdom

Retten kan i stedet for almindelig straf dømme en psykisk syg kriminel person til psykiatrisk behandling. Det hedder en behandlingsdom. Psykisk syge kriminelle er i henhold til lovgivningen straffrie, hvis retten - oftest efter mentalobservation og udtalelse fra Retslægerådet - finder den pågældende utilregnelig på gerningstidspunktet. Denne kan ophæves ved en ny dom.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.11.11
Opdateret
16.06.20
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Retspsykiatrisk afsnit SL8
Fælledvej 6
Bygning 4
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 62 40