Søg
 

Velkommen til voksenpsykiatrisk afsnit SL5

På sengeafsnit SL5 modtager og behandler vi patienter i alderen 18-75 år. Vi er et integreret afsnit med en brugerstyret seng. Vi behandler blandt andet patienter, der lider af psykiatriske lidelser som skizofreni, psykoser, svære depressive og bipolare sygdomme samt svære personlighedsforstyrrelser.
I løbet af 2019 etablerer vi to sengepladser til brugerstyrede indlæggelse.
Patienter på SL5 kan være frivilligt indlagt, indlagt i henhold til dom eller tvangsindlagt.
Vi modtager hovedsageligt patienter fra Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner.

 

 
 

Indlæggelse på afsnittet

Informationer til dig og dine pårørende, hvis du skal indlægges på afsnit SL5.


Behandlingen

Information om selve behandlingen på afsnittet.


Indretning og faciliteter

Information om indretningen og hvilke faciliteter, der stilles til rådighed på afsnittet.


Besøg på afsnit SL5

Se hvornår der er besøgstid på afsnittet.


For pårørende

Information for pårørende.


Kontakt os

Se hvordan du kommer i kontakt med os, hvis du er patient eller pårørende.

Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Voksenpsykiatrisk afsnit SL5
Fælledvej 6
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 66 00
 

 Patientinformation