Søg
 

For pårørende

Information om samarbejdet med pårørende.

​Vi ser det som en vigtig opgave at inddrage dig som pårørende hurtigst muligt i forløbet. Som pårørende kan du bidrage med nyttig viden om den aktuelle situation, patientens livshistorie og hidtidige sygdomsforløb.

Du behøver ikke være i familie med den indlagte for at være pårørende. Når vi taler om pårørende, mener vi, en person der kender patienten godt. Pårørende kan være ægtefælle, samlever, børn, kæreste, forældre, søskende, nær ven/veninde, kollega, nabo eller andre, som patienten har tillid til.

Som pårørende inddrages du under forløbet med henblik på at bidrage med informationer om patienten og for at deltage i beslutninger omkring patienten, men altid med respekt for samtykke og tavshedspligt.

For os er det vigtigste, at samarbejdet foregår på patientens præmisser. Din mulighed for at indgå i samarbejdet med personalet vil derfor være individuel, ligesom behov for støtte vil være forskelligt og afhænger af dig selv, den konkrete situation og den indlagte. Du kan her læse mere om, hvordan og hvornår du kan blive inddraget i et behandlingsforløb, og hvilke muligheder du har, hvis ikke din pårørende ønsker at inddrage dig.

I de tilfælde, hvor patienten ikke har givet samtykke til information til pårørende, tilbyder vi generel information/undervisning/vejledning om sygdom, medicin og behandling.

Det kan være overvældende at være pårørende til en person der har en psykisk sygdom og at stifte bekendtskab med psykiatrien. Du kan finde yderligere informationsmateriale til pårørende her. Du er også altid velkommen til at kontakte os på afsnittet, hvis du har nogen spørgsmål, så vil vi hjælpe dig, så godt vi kan.

Vi har også særlige tilbud til børn og unge hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom.

Læs mere om disse tilbud

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.11.11
Opdateret
16.06.20
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Retspsykiatrisk afsnit SL10
Fælledvej 6
Bygning 4
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 62 80