Søg
 

Målgruppe

Information om målgruppen og fra hvilke kommuner, afsnittet modtager patienter fra.

SL10 er et lukket intensivt retspsykiatrisk sengeafsnit. Vi tager imod mennesker med dom til anbringelse eller til behandling, der har brug for et længere behandlingsforløb. På SL10 arbejder vi målrettet med misbrugsbehandling for de patienter, der har en misbrugsproblematik. Vi modtager også patienter, der skal mentalobserveres under indlæggelse eller er anbragt i varetægtssurrogat.

Anbringelsesdom

Det er domstolene, der afsiger dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling. De, der får en anbringelsesdom, er, for de flestes vedkommende, inden dommen afsiges mentalobserveret enten ambulant eller under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Behandlingsdom

Retten kan i stedet for almindelig straf dømme en psykisk syg kriminel person til psykiatrisk behandling. Det hedder en behandlingsdom. Psykisk syge kriminelle er i henhold til lovgivningen straffrie, hvis retten — oftest efter mentalobservation og udtalelse fra Retslægerådet — finder den pågældende utilregnelig på gerningstidspunktet. Denne kan ophæves ved en ny dom.

Mentalundersøgelse

Hvis en sags omstændigheder, for eksempel en forbrydelses grovhed eller beskaffenhed, giver grund til at formode, at en sigtets mentale tilstand afviger fra det normale på en sådan måde, at det kan være af betydning for sagens afgørelse, kan retten bede om at få udarbejdet en mentalundersøgelse, der er psykiatrisk undersøgelse, der foretages i strafferetsplejen.

Varetægtssurrogatanbringelse

Hvis en person skønnes at være psykisk syg kan retten med en retslig kendelse anbringe personen på en psykiatrisk afdeling i stedet for i fængsel eller arrest. Ofte vil mentalundersøgelsen finde sted under indlæggelsen for at afklare om personen er psykisk syg, og eventuelt hvad personen fejler. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.11.15
Opdateret
16.06.20
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Retspsykiatrisk afsnit SL10
Fælledvej 6
Bygning 4
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 62 80