Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Nykøbing F. Sygehus​​​​

 

 

Adresser på Nykøbing F. Sygehus - klik for at åbne kortet i nyt vindue​ 
  BEMÆRK: Vi bygger om
  P-pladser ved hovedindgangen er inddraget til byggeplads, og hovedindkørslen til sygehuset ad Hospitalsvej er spærret for gående og kørende
  Patienter og pårørende, der ønsker at benytte handicapparkering, skal køre til hovedindgangen via Ejegodvej forbi vaskeriet.

   

Jordemodercenter
 

Afhentningssted 3
Steno diabetes-, stofskifte- og osteoporoseamb.
Kliniske diætister
DXA-skanning
Øjenklinik


Kapel

Serviceafdelingen
IT afdeling

CAMPUS

Sygehusledelsen
Sygehusledelsens stab

 

Afhentningssted 2
Børne fysio- og ergoterapi
Høreklinik
Nyre – PD ambulatorium

Geriatrisk ambulatorium

Arbejds- og socialmedicinsk afdeling
Børne- og ungdomsafdelingens administration

Palliativ enhed

 

Akut 1, skadestue
Lægevagt

Afhentningssted 1
Akut 2 – Akut 3
Ambulant kirurgi
Ambulatorium for led -og knoglekirurgi
Anæstesisamtale

Blodprøvetagning og EKG
Dagafsnit
Hovedindgang
Information
Kiosk
Klinisk biokemisk afdeling og ambulatorium
Klinisk mikrobiologisk afdeling
Operationsgangen
Røntgen og skanning
Sårambulatorium

Dialyse​
Depot, Postrum, Vareindlevering


Vaskeri

 


Teknisk Afdeling

 

Apotek
Sterilcentral

Afhentningssted 5
Geriatrisk afsnit
Hygiejnesygeplejerske
Medicinsk ambulatorium for mave- og tarmsygdomme
Medicinsk Dagafsnit
Socialrådgiver
Sygehuspræst
Talepædagog

 


Blodbank

 

Aflevering af hjælpemidler

Afhentningssted 7
Afsnit for fødende og barsel
Afsnit for hjerte- og karsygdomme
Afsnit for mave- og tarmsygdomme
Akut 4 og 5
AK-klinikken
Ambulatorium for hjerte- og karsygdomme
Ambulatorium for kikkertundersøgelser
Intensiv
Kirurgisk ambulatorium for mave- og tarmsygdomme
Stomiambulatorium

Afsnit for fødende og barsel
Afsnit for kvindesygdomme
Center for voldtægtsofre
Medico
Psykolog

 

Athena-Huset
FIERS - Fonden for innovation og samarbejde i Region Sjælland

 

Afhentningssted 4
Auditorium
Fysio- og Ergoterapien

Afsnit for kvindesygdomme
Afsnit for led- og knoglekirurgi 1
Afsnit for led- og knoglekirurgi 2
Afsnit for lungesygdomme
Ambulatorium for lungesygdomme
Ambulatorium for gravide
Børne- og Ungdomsambulatorium
Børne- og ungdomsafdeling