Søg
 
Link til denne side:

Alfabetisk oversigt over afdelinger​ på Nykøbing F. Sygehus

Afdeling

Vejnavn

Nummer

Afhentningssted 1

Fjordvej

15

Afhentningssted 2

Ejegodvej

65

Afhentningssted 3

Ejegodvej

47

Afhentningssted 5

Fjordvej

17

Afhentningssted 7

Standboulevarden

62

Aflevering af hjælpemidler

Fjordvej

17

Afsnit for fødende og barsel

Standboulevarden

62B

Afsnit for hjerte- og karsygdomme

Standboulevarden

62

Afsnit for kvindesygdomme

Standboulevarden

62B

Afsnit for kvindesygdomme

Standboulevarden

68

Afsnit for led- og knoglekirurgi

Standboulevarden

68

Afsnit for lungesygdomme

Standboulevarden

68

Afsnit for mave- og tarmsygdomme

Standboulevarden

62

AK-klinikken

Standboulevarden

62

Akut 1, skadestue

Fjordvej

15A

Akut 2 – Akut 3

Fjordvej

15

Akut 4 og 5

Standboulevarden

62

Ambulant kirurgi

Fjordvej

15

Ambulatorium for diabetes- og stofskiftesygdomme

Ejegodvej

47

Ambulatorium for gravide

Standboulevarden

68

Ambulatorium for hjerte- og karsygdomme

Ejegodvej

47

Ambulatorium for kikkertundersøgelser

Standboulevarden

62

Ambulatorium for led -og knoglekirurgi

Fjordvej

15

Ambulatorium for lungesygdomme

Standboulevarden

68

Anæstesisamtale

Fjordvej

15

Apotek

Fjordvej

15F

Arbejds- og socialmedicinsk afdeling

Ejegodvej

61

Athena-Huset

Standboulevarden

64

Auditorium

Standboulevarden

66

Befolkningsundersøgelsen - LOFUS

Standboulevarden

64

Blodbank

Fjordvej

19

Blodprøvetagning og EKG

Fjordvej

15

Børne fysio- og ergoterapi

Ejegodvej

65

Børne- og ungdomsafdeling

Standboulevarden

68

Børne- og ungdomsafdelingens Administration

Ejegodvej

61

Børne- og ungdomsambulatorium

Standboulevarden

68

Center for voldtægtsofre

Standboulevarden

62B

Dagafsnit

Fjordvej

15

Depot, Postrum, Vareindlevering

Fjordvej

15C

Dialyse

Fjordvej

15C

Fysio- og Ergoterapien

Standboulevarden

66

Geriatrisk afsnit

Fjordvej

17

Geriatrisk ambulatorium (Hukommelse, fald og TCI)

Standboulevarden

65A

Hovedindgang

Fjordvej

15

Hygiejnesygeplejerske

Fjordvej

17

Høreklinik

Ejegodvej

65

Information

Fjordvej

15

Intensiv

Standboulevarden

62

IT afdeling

Ejegodvej

57

Jordemodercenter

Ejegodvej

39

Kapel

Ejegodvej

49

Kiosk

Fjordvej

15

Kirurgisk ambulatorium for mave- og tarmsygdomme

Standboulevarden

62

Klinisk biokemisk afdeling

Fjordvej

15

Klinisk mikrobiologisk afdeling

Fjordvej

15

Kliniske diætister

Ejegodvej

47

Lægevagt

Fjordvej

15A

Medicinsk ambulatorium for mave- og tarmsygdomme

Ejegodvej

47

Medico

Standboulevarden

62B

Nyre – PD ambulatorium

Ejegodvej

65

Operationsgangen

Fjordvej

15

Palliativ enhed

Ejegodvej

67

Psykolog

Standboulevarden

62B

Røntgen og skanning

Fjordvej

15

Serviceafdelingen

Ejegodvej

57

Socialrådgiver

Fjordvej

17

Sterilcentral

Fjordvej

15F

Stomiambulatorium

Standboulevarden

62

Sygehusledelsen

Ejegodvej

63

Sygehusledelsens stab

Ejegodvej

63

Sygehuspræst

Fjordvej

17

Sårambulatorium

Fjordvej

15

Talepædagog

Fjordvej

17

Under ombygning til Campus

Ejegodvej

61

Vaccinationscenter NFS

Fjordvej

17

Øjenklinik

Ejegodvej

47


​​​​​​​​​​​
Angiv sidens indhold her!