Søg
 

Patient- og pårørenderåd

Din stemme på sygehuset...

Velkommen til Nykøbing F. Sygehus​​

Patient- og pårørenderådet skal:

 • Bidrage med gode ideer og viden fra patienters og pårørendes perspektiv til udvikling af sygehuset

 • Sikre, at der løbende er fokus på at komme patienter og pårørendes behov og forventninger i møde

 • Styrke samarbejdet med patienter og pårørende for at sikre gode patientforløb

 • Være med til at nytænke sygehusets ydelser ved inddrage af patienten og pårørendes perspektiv

Personsager vil ikke blive drøftet i rådet.


Vi forventer af dig, at du:

 • Er eller har været patient eller pårørende inden for de sidste 2 år på Nykøbing F. Sygehus

 • Har tid og lyst til at bidrage til udviklingen af dit lokalsygehus

 • Vil være engageret, konstruktiv, deltagende og lyttende ved møderne

 • Har adgang til internet, da mødeindkaldelser, bilag med mere sendes elektronisk


Praktisk:

 • Mødedagen er første torsdag i marts, maj, juni, september, oktober og december

 • Mødetiden er kl. 14.00 – 16.30 på Nykøbing F. Sygehus

 • Du får dine transportudgifter refunderet. Vi skal bruge bilag for tog- og busbilletter men kan også yde kilometerpenge efter statens takster, hvis du kører i egen bil

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.04.17
Opdateret
09.12.19
Link til denne side:
Andre sider under Patient- og pårørenderåd
 

 Kontakt

 
Patient- og pårørende råd v. Nykøbing F. Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.

Spørgsmål og idéer 

Hvis du har spørgsmål og idéer til Patient- og pårørenderådet, så skriv gerne til:
 

nfs-ppr@regionsjaelland.dk