Søg
 

Nykøbing F. Sygehus i dag

Nykøbing F. Sygehus er et af Region Sjællands fire akutsygehuse. Læs om den planlagte og akutte behandling, der foregår på sygehuset nu.

Akut behandling: 

Akutte patienter henvises til Akutafdelingen.

 • Medicinske patienter
 • Kirurgiske patienter 
 • Ortopædkirurgi
 • Traumer 
 • Gynækologi og obstetrik
 • Pædiatri 
 • Apopleksi fase 2

Planlagt behandling:

 • Medicinske sygdomme (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, nefrologi)
 • Kirurgi 
 • Ortopædkirurgi
 • Gynækologi og obstetrik
 • Pædiatri 
 • Arbejdsmedicin
 • Anæstesi
 • Billeddiagnostik
 • Klinisk biokemi
 • AK-klinik
 • Øre-næse-hals ambulatorium inkl. høreklinik og søvnklinik
 • Dialyse
 • Øjenambulatorium
 • Enhed for tværfaglig udredning og behandling (ETUB)​

Sygehusets udvikling

Sygehuset har pr. 1. marts 2020 264 senge og en stor ambulant aktivitet.

Sygehuset blev i juni 2011 fysisk udvidet med en ny Akutafdeling, hvor alle akutte patienter modtages. 

I 2015 skete der en organisatorisk samling af arbejdsmedicin på Holbæk Sygehus, hvorved aktiviteten i specialet på Nykøbing Falster Sygehus herefter sker under ledelse af den fælles afdelingsledelse på Holbæk Sygehus. Desuden blev forhal og hovedindgang moderniseret, og der blev der flyttet akut medicinsk aktivitet, herunder apopleksipatienter fra Næstved Sygehus til Nykøbing F. Sygehus.

I 2016 flyttede yderligere akutte medicinske patienter fra Næstved Sygehus til Nykøbing F. Sygehus, herunder kardiologiske patienter.​​​

I 2018 blev et større nybyggeri indviet. Bygningerne rummer ca. 9000 m2 med ny intensivafdeling, udvidelse af akutafdelingen og sengestuer.

I 2019 projekteres en yderligere udvidelse af sygehuset.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.09.12
Opdateret
06.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Udvikling af Nykøbing F. Sygehus