Søg
 

Nykøbing F. Sygehus på vej mod 2025

Nykøbing F. Sygehus er et af fire akutsygehuse i Region Sjælland. Sygehuset udvikler sig frem mod 2025 i tråd med regionens sygehusplan.


​​​​​​Ricco Dyhr, sygehusdirektør, Nykøbing F. Sygehus:

Specialisering i fællesskab

Faglig specialisering og udvikling skal på Nykøbing F. Sygehus gå hånd i hånd med tæt samarbejde og gensidig hjælp mellem alle specialer og faggrupper på sygehuset. Samtidig skal det nære samarbejde med kommuner, praktiserende læger og andre sygehuse fortsat udvikles og styrkes. Med det som grundlag kan og vil vi videreudvikle et attraktivt og moderne akutsygehus, hvor høj kvalitet og kontinuitet for den enkelte patient er i højsædet. ​

Vi vil både være borgernes naturlige førstevalg og en eftertragtet arbejdsplads for ansatte og studerende. Derfor arbejder vi efter en arbejdskultur og patientoplevelse, som er kendetegnet af sygehusets tre "Pas på’er”:

  • Vi passer på patienterne
  • Vi passer på hinanden
  • Vi passer på økonomien.

Patienten skal være i centrum og opleve tilgængelighed, forståelse, klar information og opfølgning. Patientforløbene skal tilrettelægges med respekt over for både patienten og de pårørende.

Vi arbejder hårdt på at rekruttere dygtige medarbejdere og satser på klinisk undervisning af høj faglig standard kombineret med en forskningskultur, der inddrager samtlige medarbejdere.

Specialister i akutte og kroniske sygdomme

Nykøbing F. Sygehus skal være specialister i at varetage de akutte og kroniske sygdomme som patienterne i nærområdet fejler, og vi skal løse opgaverne på tværs af traditionelle grænser og på en måde så de samlede ressourcer anvendes bedst muligt.

Sidste år tog vi en ny moderne bygning i brug på Nykøbing F. Sygehus, og i år fortsætter vi med projektering af yderligere nybygning og modernisering. Det vil både være til gavn for patienter og ansatte og skabe grundlag for en endnu mere effektiv drift.

Nykøbing F. Sygehus er således i konstant udvikling både fagligt, organisatorisk og i forhold til de fysiske rammer.

Læs mere om Nykøbing F. Sygehus (pdf)​​​​​​
Oprettet
20.08.18
Opdateret
02.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Nykøbing F. Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.
Tlf. 56 51 60 00