Søg
 

Selve fødslen

Læs om dine muligheder for fødslen. Du kan finde informationer om ambulant fødsel, fødsel i vand og kejsersnit.

Planlægning af fødslen

Tanker før fødslen

At vente barn sætter mange tanker i gang, og vi ved, at kommende forældre tænker meget på, hvordan fødslen foregår og forløber. Derfor opfordrer vi til, at I taler med hinanden og os om jeres tanker og forestillinger i løbet af graviditeten. 

Der er mange forskellige faktorer, der har indflydelse på, hvordan fødslen forløber. For at du får en god fødselsoplevelse, er det vigtigt, at du hos os oplever størst mulig sikkerhed og tryghed for dig og barnet.

I vores undersøgelser, behandling og observation af dig og barnet, har vi fokus på tryghed og et forløb, der er tilpasset jer.


Planlægning

Sammen med dig planlægger vi fødslen. Vi anbefaler, at du føder normalt (vaginalt). Når vi sammen planlægger fødslen, tager vi højde for:

  • ​vores anbefalinger til fødslen

  • dine erfaringer fra eventuelle tidligere fødsler

  • dine ønsker til fødslen.

For at skabe de bedste muligheder for at du får en god fødselsoplevelse, tilstræber vi:

  • at der skal være en jordemoder til stede hele tiden, når fødslen er i gang

  • at der er mulighed for god smertelind​ring efter eget valg

  • at du inddrages i beslutninger vedrørende fødslen under hele forløbet.

Dine muligheder for fødslen

Når du skal føde, er der, afhængig af fødselsforløbet og graviditetsuge, forskellige muligheder for fødslen.


Ambulant fødsel

Det er muligt at føde ambulant. Ved ambulant fødsel tager du hjem direkte fra fødestuen 4-6 timer efter fødslen. Herefter vil du have mulighed for at kontakte os hele døgnet, hvis du har spørgsmål, og vi ringer dig op dagen efter. 

Opstår der problemer, der ikke kan klares over telefon, kan du komme ind hos os igen til en kontrol eller genindlæggelse.

Du kan også vælge at blive på sygehuset efter fødslen, hvor du vil blive overført til barselsafsnittet efter et par timer.


Fødsel i vand

Vandfødsel er en mulighed for kvinder:

  • der er sunde og raske

  • der ikke har et BMI over 35

  • hvor fødslen er gået i gang af sig selv.

Der kan undervejs i forløbet opstå situationer, hvor vandfødsel ikke længere er en mulighed. Det fortæller jordemoderen om, hvis det bliver aktuelt. Det er ikke alle jordemødre, der kan tilbyde at tage imod dit barn ved vandfødsel.


Fødsel ved kejsersnit

Hvis du har en særlig kompliceret graviditet eller tidligere har haft komplikationer i forbindelse med fødsel, vil du måske blive anbefalet et planlagt kejsersnit.

Har du af personlige grunde (og uden lægelig begrundelse) et ønske om at føde ved kejsersnit, vil du blive indkaldt til en samtale med en obstetrisk speciallæge og/eller en jordemoder. 

I vil sammen drøfte fordele og ulemper ved kejsersnit og normal (vaginal) fødsel, så valget bliver det bedste for dig og dit barn.

De fleste kejsersnit foregår i dag i lokalbedøvelse (rygmarvsbedøvelse). Det vil sige, at du er vågen under indgrebet.

Læs mere om fødsel ved kejsersnit.


Igangsættelse

Hvis fødslen ikke går i gang af sig selv inden for normal tid (op til 42 uger), tilbyder vi dig igangsættelse. Det foregår altid på sygehuset, så hvis du har valgt at føde hjemme eller på fødeklinik, vil du blive henvist til fødegangen.


Alternative fødesteder

Læs mere om alternative fødesteder

Flere informationer

Læs mere om fødsler i www.patienthåndbogen.dk.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.02.17
Opdateret
08.07.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/ngrsf
 

 Kontakt os

 
Afdelingen for kvindesygdomme og fødsler
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.
Tlf. 56 51 54 20 (fødekontor)
Tlf. 56 51 52 20 (barselskontor)