Søg
 

Hjælpemidler

Vi udlåner hjælpemidler til både indlagte og ambulante patienter, såfremt hjælpemidlet er et redskab i behandlingen.

   

Udlån af hjælpemidler

Faglig vurdering af behov
Fysioterapeuten eller ergoterapeuten vurderer sammen med dig, evt. pårørende og visitator i kommunen, om du har behov for hjælpemidler. Har du haft et aktuelt funktionstab i forbindelse med indlæggelse eller ambulant behandling på sygehuset, kan det være relevant med hjælpemidler.

I nogle tilfælde er det sygehuset der udlåner hjælpemidlerne, og i andre tilfælde er det kommunen. Hvis det er kommunens opgave at udlåne hjælpemidlerne, tager fysioterapeuten, ergoterapeuten eller plejepersonalet, efter aftale med dig, kontakt til din kommune med henblik på at orientere om dit behov for hjælpemidler.

Du kan som patient låne hjælpemidler (behandlingsredskaber) på Nykøbing F Sygehus, hvis du er blevet behandlet eller skal til behandling/undersøgelse på:
  • Sygehuse i Region Sjælland
  • Landets øvrige sygehuse eller sygehuse i udlandet
  • Privatklinikker eller på private sygehuse. Der skelnes ikke mellem patienter, som selv betaler for behandlingen og patienter på ventetidsgaranti.
Der udlånes både hjælpemidler til børn og voksne efter forudgående individuel vurdering.

Hjælpemidlerne udlånes i en tidsbegrænset periode.

Hvis hjælpemidlet går i stykker/er defekt
Såfremt hjælpemidlet ikke lever op til forventningerne; går i stykker eller er defekt, bedes du kontakte Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling.

Hjælpemidler til træning og varigt brug
Vær opmærksom på at det er din kommune, der har ansvaret for udlån af hjælpemidler til træning i kommunalt regi, samt vurdere hvorvidt der kan bevilges hjælpemidler til varigt brug.

Forlængelse af hjælpemidler

Har du stadig behov for hjælpemidlet ved udløb af udlån, bedes du kontakte Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling. Vi vil sammen med dig tage stilling til, om udlånet forlænges eller om udlånet skal overgå til kommunen. Vurderer vi, at det er kommunen, der skal overtage udlånet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til din kommune. ​​

Aflevering af hjælpemidler

Du forpligter dig til at behandle udlånte hjælpemidler på forsvarlig måde samt aflevere dem i rengjort stand.
 

Aflevering på Nykøbing F. Sygehus
Hjælpemidlerne skal afleveres i hjælpemiddelrummet, der ligger på Fjordvej 17. Følg fodsporene ned ad gangen til du når rummet på venstre hånd.

Åbningstider:
Alle dage kl. 7.45 - 20.00

I Hjælpemiddelrummet udfyldes skema til brug for afregistrering.
Husk tydeligt navn og fødselsdato, så vi kan finde frem til dig.

Andre afleveringssteder
Bor du tættere på et andet sygehus i regionen, kan hjælpemidlerne afleveres på nærmeste sygehus (dog ikke Ringsted Sygehus).

Derudover kan du aflevere hjælpemidler på Sundhedscentrene i Maribo, Stege og Nakskov. Udenfor normal åbningstid, kan der også afleveres på Skadeklinikken i Nakskov.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.12.18
Opdateret
23.03.22
Link til denne side:
Andre sider under Før, under og efter dit besøg
 

 Visitkortvælger