Søg
 

Behandling og genoptræning

Læs mere om udvalgte forløb som indlagt og ambulant patient på Nykøbing F. Sygehus.

Fysio- og ergoterapeuterne på Nykøbing F. Sygehus undersøger, vurderer, rådgiver, instruerer, behandler og i mindre omfang genoptræner patienter, der er indlagte eller kommer ambulant på sygehuset. 

Faldudredning

 

   

Nyt knæ og hofte

 

 

Indlagt på Afdeling for Led og Knogler

Når du er indlagt på en af sygehusets afdelinger for led og knogle kirurgi, er det vigtigt at komme ud af sengen, når det er muligt. Sygeplejersken og terapeuten planlægger sammen med dig, hvorledes dette bedst kan ske.

Fysioterapeuten kan hjælpe dig med:

 • Vejledning i og træning af at forflytte dig fra seng til stol
 • Komme op at sidde, stå eller gå
 • Vurdere dit behov for behandlingsredskaber til at gå med
 • Hjælp til vejrtrækning eller hosteteknik
 • Øvelser til træning af bevægelighed og muskelstyrke for at genvinde din funktion
 • Vurdere dit behov for genoptræning efter indlæggelse

Ergoterapeuten kan hjælpe dig med:

 • At observere og vurdere din funktionsevne i almindelige dagligdagsaktiviteter, som f.eks. påklædning
 • At vurdere om du har synkevanskeligheder, årsagen til det og træne det
 • At vurdere dit behov for hjælpemidler i aktiviteter, f.eks. i bad eller ved spisning
 • At undersøge og vurdere din kognition ift. hukommelse, koncentration, opmærksomhed og de mange andre funktioner hjernen indeholder
 • Funktionstræning af hænder, kraft, sensibilitet og ledbevægelighed
 • At vurdere dit behov for træning efter indlæggelse 

Indlagt med hjerneblødning eller blodprop

Når du er indlagt på sygehusets afdeling for apopleksi og geriatri, er det vigtigt at komme ud af sengen, når det er muligt. Sygeplejersken og terapeuten planlægger sammen med dig, hvorledes dette bedst kan ske.

Fysioterapeuten kan hjælpe dig med:

 • Vejledning i og træning af at forflytte dig fra seng til stol
 • Komme op at sidde, stå eller gå
 • Vurdere dit behov for behandlingsredskaber til at gå med
 • Hjælp til vejrtrækning eller hosteteknik
 • Øvelser og træning der skal hjælpe dig med at genvinde din funktion
 • Vurdere dit behov for genoptræning efter indlæggelse

Ergoterapeuten kan hjælpe dig med:

 • At observere og vurdere din funktionsevne i almindelige dagligdagsaktiviteter, som f.eks. påklædning
 • At vurdere om du har synkevanskeligheder, årsagen til det og træne det
 • At vurdere dit behov for hjælpemidler i aktiviteter, f.eks. i bad eller ved spisning
 • At undersøge og vurdere din kognition ift. hukommelse, koncentration, opmærksomhed og de mange andre funktioner hjernen indeholder
 • Funktionstræning af hænder, kraft, sensibilitet og ledbevægelighed
 • At vurdere dit behov for træning efter indlæggelse 

Udredning og genoptræning af børn

Når sygehuslæge vurderer, at der er behov for fysio-/ergoterapi til dit barn, henvises barnet til dette.

Undersøgelsen foregår i børnevenlige lokaler og tager udgangspunkt i henvisningen fra lægen.

Det kan f.eks. være vanskeligheder i forhold til mundmotorik, fin- og grovmotorik, balance, sprog og spisning.

Ved undersøgelsen kan der blive spurgt til barnets udvikling, daglige færdigheder og indlæring. Efter behov udføres forskellige test.

I samarbejde med forældre lægges plan for videre forløb.

Der kan være tale om konkrete stimuleringsforslag, forslag til videre træning/fritidsaktivitet, anbefaling af forløb i kommunens pædagogisk psykologisk rådgivningscenter og kontakt til daginstitution/skole. 

Hvis der er behov for at barnet henvises til genoptræning (almen eller specialiseret), laver fysio- og/eller ergoterapeuten en genoptræningsplan. Se mere her.

Børn med f.eks. særlige syndromer vil oftest blive tilbudt en sammenhængende indsats i kommunen. Sygehuset sikrer, at den nødvendige information om barnet overleveres til kommunen efter samtykke fra forældrene.

Lymfødembehandling

Du kan henvises til ambulant lymfødembehandling på sygehuset, hvis du har lymfødem forårsaget af traume (f.eks. operation for kræft eller langvarig problematik med sår, som medfører ødem).
 
Vær opmærksom på at henvisning til lymfødembehandling foregår via en sygehusafdeling (f.eks. Onkologisk Afdeling) og ikke via egen læge.
 
Lymfødembehandling er en kombinationsbehandling, som kan inddeles i 4 elementer:
 
 • Hudpleje
 • Manuel lymfedrænage (MLD)
 • Bandagering
 • Øvelser
 
Den vigtigste del af behandlingen er KOMPRESSION i form af bandagering til ødemreduktion, som afsluttes med forsyning med kompressionsmaterialer (fx støttestrømpe, ærme, BH, ansigtsmaske eller buks) via kommunal bevilling (servicelovens §112).
 
Du bliver indkaldt til en forundersøgelse, hvor behandlingsplanen bliver lagt. Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i din problemstilling.

   

​​

Akillesseneruptur

     

Når lægen i skadestuen har konstateret en hel eller delvis akillesseneruptur, tages der stilling til operation eller konservativ behandling.

Skal din skade behandles konservativt, får du påsat en støvlebandage, udleveret stokke og informationsmateriale.

Du indkaldes til kontrol i fysioterapien efter 2 og 8 uger samt 6 måneder efter skaden er sket. Ved kontrollen vil fysioterapeuten undersøge din akillessene, instruerer dig i øvelser og fjernelse af kiler, samt informerer om det videre træningsforløb.
 
De første 8 uger varetager du selv genoptræningen efter instruktion af fysioterapeut. Efter 8-ugers kontrollen henvises du til kommunal genoptræning.

Genoptræning efter håndskader

Et specialiseret genoptræningsforløb, efter operationer eller skader i hånden.

Det består typisk af udarbejdelse og tilpasning af nødvendige skinner og bandager, udspænding og ledmobilisering, instruktion og tilpasning af hjemmetræningsøvelser.

Det består også af vejledning i at anvende hånden bedst muligt i dagligdagen.

Indlagt på medicinsk afdeling

Når du er indlagt på en af sygehusets medicinske afdelinger, er det vigtigt at komme ud af sengen, når det er muligt. Sygeplejersken og terapeuten planlægger sammen med dig, hvorledes dette bedst kan ske.

Fysioterapeuten kan hjælpe dig med:

 • Vejledning i og træning af at forflytte dig fra seng til stol
 • Komme op at sidde, stå eller gå
 • Vurdere dit behov for behandlingsredskaber til at gå med
 • Hjælp til vejrtrækning eller hosteteknik
 • Øvelser til træning af bevægelighed og muskelstyrke for at genvinde din funktion
 • Vurdere dit behov for genoptræning efter indlæggelse

Ergoterapeuten kan hjælpe dig med:

 • At observere og vurdere din funktionsevne i almindelige dagligdagsaktiviteter, som f.eks. påklædning
 • At vurdere om du har synkevanskeligheder, årsagen til det og træne det
 • At vurdere dit behov for hjælpemidler i aktiviteter, f.eks. i bad eller ved spisning
 • At undersøge og vurdere din kognition ift. hukommelse, koncentration, opmærksomhed og de mange andre funktioner hjernen indeholder
 • Funktionstræning af hænder, kraft, sensibilitet og ledbevægelighed
 • At vurdere dit behov for træning efter indlæggelse

Hjertetræning

Træningen er en del af den samlede behandling i dit hjerteforløb.  
​Nykøbing F. Sygehus har i samarbejde med Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune flyttet størstedelen af hjertetræningen ud i det nære sundhedsvæsen - TÆT PÅ DIG.
Du kan gennem Hjerteambulatoriet blive henvist til rehabilitering.

I særlige tilfælde bliver du tilbudt hjerterehabilitering på Nykøbing F. Sygehus, men langt de fleste bliver henvist til kommunens tilbud.
 
For dig der tilbydes træning på sygehuset:
 • Du bliver indkaldt til en forundersøgelse, hvor der blandt andet gennemføres en cykeltest. 
 • Forløbet varer 6 uger, hvorefter du tilbydes 6 ugers træning i kommunen suppleret med undervisning i håndtering af din sygdom, kost og bevægelse.  
Træningen på sygehuset foregår tirsdage og torsdage kl. 8.30-9.30.   

KOL-træning

Træningen er en del af den samlede behandling af din KOL. (Lungesygdom).
 
Nykøbing F. Sygehus har i samarbejde med Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune flyttet KOL-træningen ud i det nære sundhedsvæsen - TÆT PÅ DIG.
 
Sygehuset og din egen læge kan henvise dig til KOL-træning i din kommune.
 
Rehabiliteringen foregår på hold og tilrettelægges altid individuelt med:
 
 • En opstartsplan ved en afklarende samtale i din kommune
 • Træning - sammensat af forskellige spændende øvelser
 • Undervisning - information om KOL, medicin og teknikker til hverdagen der gør dit liv lettere
 • Cafe - socialt fællesskab
Du vil møde sygeplejersker, terapeuter og andre fagspecialister.
Tidsrammen er oftest 8-12 uger.
 
Link til KOL rehabilitering i følgende kommuner:  
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.12.18
Opdateret
21.10.22
Link til denne side:
Andre sider under Før, under og efter dit besøg