Søg
 

Før dit besøg

Viden om henvisning, forberedelse, patienttransport og patientrettigheder.

Henvisning

Under din indlæggelse på et sygehuset, kan en fysio- eller ergoterapeut være en del af dit behandlingsforløb. Hvis lægen vurderer, at der er behov for en fysio- eller ergoterapeut, henvises du til dette.
 
Har du været indlagt på andre sygehuse, herunder privathospitaler under udrednings- og behandlingsgarantien, kan du ud fra en lægefaglig vurdering henvises til behandling og specialiseret genoptræning hos fysio- og ergoterapeuter ved behov.
 
Henvist til behandling:
Du vil blive indkaldt via e-boks eller pr. brev indenfor 3 dage fra modtagelse af din henvisning. Tidspunkt for opstart af behandling kan variere alt efter alvorlighedsgrad, restriktioner/begrænsninger og ressourcer. Vi bestræber os på at opstartstidspunktet ligger indenfor 30 dage fra modtagelse af din henvisning. 
 
Henvist til specialiseret genoptræning:
Er du ud fra et lægefagligt grundlag henvist til specialiseret genoptræning, skal din genoptræning være startet indenfor 7 dage, medmindre andet er angivet i din genoptræningsplan.

Forberedelse

Indkaldes du til fysio- eller ergoterapi på Nykøbing Falster Sygehus, er det vigtigt du læser dit indkaldelsesbrev, da der kan være handlinger, du skal være opmærksom på, inden du møder op.

Skriv gerne spørgsmål ned som du eller dine pårørende ønsker svar på under besøget.
  
 

Patienttransport

Patientrettigheder

 

Er du henvist til specialiseret genoptræning er du indbefattet af reglerne om frit sygehusvalg. Se nedenstående. 

Sundhedslovens regler om frit sygehusvalg omfatter også patientens valg af sygehus, hvis patienten – i medfør af patientens genoptræningsplan – er henvist til at modtage specialiseret genoptræning i det regionale sygehusvæsen efter udskrivning fra sygehus.
 
Reglerne om frit sygehusvalg indebærer, at patienter, som efter udskrivning fra et sygehus har behov for genoptræning på specialiseret niveau i det regionale sygehusvæsen, kan vælge at modtage genoptræningen på bopælsregionens eller andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., som er nævnt i sundhedslovens § 79, stk. 2.
 
Regionerne er således forpligtede til at yde genoptræning til patienter bosat i andre regioner på samme vilkår som til egne patienter. Heraf følger, at patienter, som er bosat i andre regioner, skal indplaceres på en eventuel venteliste ud fra samme kriterier som patienterne fra bopælsregionen.
 
Et sygehus kan kun afvise en patient, hvis det kan begrundes i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i sygehusets optageområde ellers ville blive tilsidesat. Ligeledes er det også muligt at afvise patienter fra andre regioner, hvis væsentlige hensyn til patienter med bopæl i den region, hvori sygehuset er beliggende, ellers vil blive tilsidesat. 
 

 

   

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.06.20
Opdateret
25.06.20
Link til denne side:
Andre sider under Før, under og efter dit besøg
 

 Visitkortvælger