Søg
 

Afslutning på terapi

Information vedr. genoptræning.

  

Genoptræning i hjemmet

Har du et vurderet behov for træning, og kan træne efter en instruktion fra fysioterapeut eller ergoterapeut under indlæggelsen, vil der i samarbejde med dig blive lavet et træningsprogram, du kan selvtræne efter, når du er kommet hjem.  

Genoptræning i din egen kommune

   

Er der på baggrund af en faglig vurdering af læge eller terapeut behov for genoptræning i kommunen, udarbejdes i samarbejde med dig en genoptræningsplan der sendes til kommunen. Senest 7 dage efter din udskrivelse, skal du være opstartet i genoptræningsforløb i kommunen, medmindre andet er beskrevet i din genoptræningsplan. Kommunen vil tage kontakt til dig.

 

Specialiseret genoptræning

Hvis du skal til specialiseret genoptræning på sygehus, har du modtaget en specialiseret genoptræningsplan, der også er sendt til sygehuset.
 
Du vil blive indkaldt via e-boks eller pr. brev indenfor 4 dage fra modtagelse af din specialiserede genoptræningsplan. Tidspunkt for opstart af træning er ifølge sundhedsloven 7 dage efter modtagelse af din genoptræningsplan, medmindre lægen har vurderet, at det skal ske tidligere eller senere pga. evt. restriktioner.
 
Det er sygdommens sværhedsgrad og eventuelle komplikationer, der afgør, om der tilbydes genoptræning på specialiseret niveau. Det er derfor alene din tilstand, og således ikke ventetider eller transport, der afgør genoptræningsbehovet.
 
De to væsentligste årsager til, at specialiseret genoptræning tilbydes er;
  • Der er brug for koordinering af genoptræningsindsatser med speciallæger. I dette tilfælde skal genoptræningen ske, hvor de relevante speciallæger er, eller der foreligger en aftale om samarbejde på tværs af sygehuse. 
  • Der er brug for, at genoptræningen af sikkerhedsmæssige årsager sker med mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, der kun findes på sygehuset. 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.12.18
Opdateret
26.11.20
Link til denne side:
Andre sider under Før, under og efter dit besøg
 

 Visitkortvælger