Søg
 

Hjælpemidler

Vi udlåner hjælpemidler til både indlagte og ambulante patienter, såfremt hjælpemidlet er et redskab i behandlingen.

​Et udpluk af hjælpemidlerne i afdelingen.

Du kan som patient låne hjælpemidler (behandlingsredskaber) på Nykøbing F Sygehus, hvis du er blevet behandlet eller skal til behandling/undersøgelse på:

  • Sygehuse i Region Sjælland
  • Landets øvrige sygehuse eller sygehuse i udlandet
  • Privatklinikker eller på private sygehuse. Der skelnes ikke mellem patienter, som selv betaler for behandlingen og patienter på ventetidsgaranti.

Der udlånes både hjælpemidler til børn og voksne.

Faglig vurdering af behov
Fysio- eller ergoterapeuten på sygehuset, foretager en faglig vurdering af dit behov for hjælpemidler.  

Vurderingen foregår således:

  • Ved afprøvning af hjælpemidler og personlig samtale med dig, dine pårørende eller plejepersonalet på afdelingen.
  • Ved telefonisk kontakt med plejepersonalet på sengeafdelingen og/eller kommunale samarbejdspartnere med efterfølgende kontakt til patienten.

Udlån af hjælpemidler
Hjælpemidlerne udlånes i en tidsbegrænset periode. Såfremt dit behov strækker sig længere end den aftalte periode, bedes du kontakte Fysio og Ergoterapien med henblik på en ny vurdering/ forlængelse af lånet.

Hvis hjælpemidlet går i stykker/er defekt
Såfremt hjælpemidlet ikke lever op til forventningerne; går i stykker eller er defekt, bedes du kontakte Fysio- og Ergoterapien.

Hjælpemidler til træning og varigt brug
Vær opmærksom på, at det er din kommune, der har ansvaret for udlån af hjælpemidler til træning i kommunalt regi, samt vurdere hvorvidt der kan bevilges hjælpemidler til varigt brug.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.06.14
Opdateret
17.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling
Nykøbing F. Sygehus
Strandboulevarden 66
4800 Nykøbing F.
Tlf. 56 51 55 34 - Lægesekretær