Søg
 

Om afdelingen

Ledelse, kontaktoplysninger, job, uddannelse og forskning på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus.

Ledelse og kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger og information om afdelingens ledelse og nøglepersoner.

Job og uddannelse

Ledige stillinger samt uddannelse på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Afdelingens profil

Klinisk Biokemisk Afdeling er en afdeling med mere end 200 ansatte fordelt på flere sygehuse og prøvetagningssteder.

Forskning på Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling på Nykøbing F Sygehus deltager aktivt i de kliniske afdelingers forskningsprojekter med opstilling af de relevante biokemiske eller molekylærbiologiske metoder.

Laboratoriefaglig konsulent

Vi tilbyder laboratoriefaglig konsulentordning for praksis.

Laboratoriemedicinsk vejledning (LMV)

Oplysninger om analyser og andre praktiske informationer til fagfolk, praksis og patienter.

Region Sjællands Biobank

Region Sjællands Biobank

Sekretariatet for Tarmkræftscreening

Sekretariatet for Tarmkræftscreening

Oprettet
07.12.11
Opdateret
10.05.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/nykkboa