Søg
 

Intensivafsnit

Behandling og pleje af kritisk syge patienter.

Besøgstider

Der er ingen faste besøgstider. Du er velkommen i det omfang, du har behov for det og det er praktisk muligt.

Dog prioriterer vi hensynet til den enkelte patient, eftermiddagshvil mellem kl. 12-14.30, samt nattero.

Som pårørende må du regne med at kunne blive henvist til pårørenderummet, hvis pleje og behandling på patientstuerne kræver det.

Telefon og telefontid: 56 51 56 22

Du er velkommen til at ringe og høre til din pårørende døgnet rundt. Vi giver rapport til næste vagthold i perioderne 07.30-08.00, 15.30-16.00 og 23.30-00.00, hvorfor du bedes undgå disse tidspunkter.

 Hvis I er mange pårørende, vil det være en god ide, hvis I finder en, der kan fungere som kontaktperson. 

Hvem behandles på intensivafsnittet?

Behandling tilbydes patienter med akut sygdom eller akut forværring af kronisk sygdom, hvor vagthavende anæstesilæge på indlæggelsestidspunktet vurderer, at der er tale om kritisk sygdom.

Vi observerer, behandler og plejer patienter med svigtende lunge-, hjerte- og kredsløbsfunktioner. For eksempel:

  • Patienter med svære infektioner
  • Patienter, der har gennemgået større operationer
  • Forgiftede patienter
  • Svært tilskadekomne patienter (ulykker)

Lægesamtale

Hvis du som pårørende ønsker at tale med en læge, kan du kontakte personalet og lave en aftale.

Afsnitsledelse

  • Specialeansvarlig overlæge Helle Scharling Pedersen
  • Afdelingssygeplejerske Brian Conradsen

Afsnitsledelsen kan kontaktes mandag - fredag 08.30-15.00 via telefonnummer: 56515622.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.12.11
Opdateret
07.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Intensivafsnit
Anæstesiologisk Afdeling
Nykøbing F. Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.
Tlf. 56 51 56 22