Søg
 

Akutmodtagelse, skadestue

Ring altid til Akuttelefonen, før du tager på skadestuen. Information om modtagelse, ventetid og forløb.

Akuttelefonen

Ring altid først!

Du skal altid ringe først for at få den rigtige og hurtigste hjælp, hvis du kommer til skade. Du kan ikke møde op uden en aftale.

Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på skadestuen uden at ringe først.

Meld din ankomst

Husk altid at melde din ankomst, når du ankommer til Akutafdelingen (skadestuen) på Nykøbing F. Sygehus.

Ventetid og forløb

Når du kommer ind og ser, at venteværelset til skadestuen er fyldt op, kan det være lidt svært at overskue, hvor lang tid du skal vente, men du er altid velkommen til at spørge personalet.

Nogle gange kommer du hurtigt til, andre gange må du væbne dig med tålmodighed. Ventetiden afhænger af, hvor travlt der er på Akutafdelingen.

Nogle dage er der mange patienter, som har brug for hjælp eller råd fra en læge. På sådanne dage kan du godt føle, at det varer længe, før du kan komme til behandling.

En specialuddannet behandlersygeplejerske vurderer behovet for behandling og hvilken hjælp, der skal ydes. Hvis der er tale om en mindre skade, behandler sygeplejersken dig så vidt muligt med det samme.

Hvis sygeplejersken vurderer, at du skal tilses af en læge, kan der også opstå ventetid indtil lægen kommer. Ventetid kan opstå fordi den læge, der skal tilse dig, bliver kaldt akut til en anden patient eller fordi du skal vente på en læge med særlig specialviden.

Når du venter, kan du måske synes, at din skade ikke er så slem som først antaget. Hvis du ikke vil vente længere og vælger at tage hjem, beder vi dig om at give besked til personalet, så vi ved, hvordan det står til med dig.

Akutafdelingen er den fælles indgang til sygehuset med modtagelse af medicinske og kirurgiske patienter.

Patienterne bliver som regel behandlet i samme rækkefølge, som de ankommer. Komplicerede sygdomme og skader vil dog altid komme først til behandling af hensyn til sværhedsgraden.

Hvis små eller mindre børn har brug for hjælp, kommer de også hurtigere til behandling end voksne. Det skyldes, at de små børn har svært ved at forstå, at de skal vente.

Afdelingen har fokus på en hurtig og sikker vurdering, diagnosticering, indledende stabiliserende behandling og observation.

Akutafdelingen råder over egne senge og en stor del af patienterne udskrives inden for 24 timer uden at komme på en specialafdeling.

Spørg personalet

Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at henvende dig til personalet. Vi vil altid forsøge at besvare dine spørgsmål bedst muligt.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.01.12
Opdateret
27.09.17
Link til denne side:
Andre sider under Akut hjælp
 

 Kontakt

 
Akutmodtagelse, skadestue
Akutafdelingen
Nykøbing F. Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.
Akuttelefon 70 15 07 08
 

 Akut hjælp