Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Næstved Sygehus​​​​

Find vej til Næstved Sygehus​


Kort over Næstved Sygehus - klik for at åbne kortet i nyt vindue 

Der er ikke zoner til fri parkering. Ved behov kan du, som   
patient få en gratis p-billet til parkering en hel dag.   
 

 

 

Børnepsykiatrisk klinik​

 

Ungdomspsykiatrisk klinik

 

ADHD klinik

 

Containergård

 

Øjenambulatorium og øjen-OP
Det nære Sundhedsvæsen, 
E-Hospitalet
 

 

Strålebehandlingscenter (+ indgang 5A)

 

 

 

Nødelværk

 

Ambulancegård

Depot

Portørcentral

Postafdeling

 

Befordringsservice
Palliativ enhed
Sekretariat for tarmkræftscreening​​ 
SKA Sekretariat​

​KHR Uddannelse og udvikling
Foredragssal
Mødelokale
Region Sjællands Vikarkorps

Center for løn og personale ​
Jordemodercenter

IT-undervisning
Motionsrum
Undervisningslaboratorium

 

 

Region Sjællands Biobank

 

  

Neurorehabilitering CNN

  

Neurorehabilitering CNN

  

ABC-Klinikken​
Hygiejnesygeplejerske
Ph.d.-studerende
Sygehuspræst
Tillidsmandskontor
Region Sjællands Tandpleje (+ ind. 33A)

 

Medicinsk Historisk Museum

 

Øjenoperation - Afd. 19
(+ indgang 35A for elevator)

 

Øjenambulatorium og øjen-OP
Det nære Sundhedsvæsen,
E-Hospitalet

 

Trombose- og AK-center

Psykiatriens Hus Næstved, integreret
   psykiatri
Distriktspsykiatrien Næstved

Blodprøvetagning + Blodbank​
Klinisk biokemisk laboratorium


 

 

 ​

 

Afdeling for Ambulant Kirurgi
Ambulatorie for Hormonsygdomme og
Steno Diabetes Center Sjælland
AV-afdeling
Ergoterapi
Fysioterapi
Garantiklinikken
Hjerteambulatorium​ - 
Tværfaglig udredning og behandling (ETUB)​​
Hovedindgang/Information
It-afdeling
Kiosk
Klinisk Diætist
Lungemedicinsk afsnit
Lungemedicinsk ambulatorium​
Lægevagt
Narkosesamtaler
Nuklearmedicinsk afdeling
Onkologisk sengeafsnit
Operationsafdeling
Opvågning
Ortopædkirurgisk afdeling og amb.​
Palliativt sengeafsnit
Personalekantine
Præhospitalt Center
Ambulatorium for Gigt-, Bindevævs-
og Rygsygdomme
Røntgenafsnit​
Serviceafsnit
Skadeklinik
Sterilcentral
Sygehusledelse
Sygehusledelses mødelokal
Tværfagligt Smertecenter
Urologi/ambulatorium​
Urologisk afsnit
Uniformsdepot​
Øjenfotografering (diabetes)

  

Garantiklinikken operation
Geriatrisk ambulatorium​
Kirurgi/endoskopi
Onkologisk ambulatorium
Ortopædkirurgi/operationer
Sammedagskirurgisk afsnit

 

Sygehusapotek (+ indgang 65)

 

Medicoteknisk afdeling
Teknisk afsnit

 

Stamcellelaboratorium (+ indg. 77B)

Transfusionscenter

 

 

Patologiafdelingen

Kapel​

 
​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​