Søg
 

Patient Pårørende Råd


Patient Pårørende Rådet er etableret permanent som et rådgivende organ for sygehusledelsen med henblik på at styrke involveringen og inddrage patienters og pårørendes viden og erfaringer.

Rådet skal være med til at sikre, at der er fokus på patienternes behov og forventninger på sygehuset. Ved at kombinere patienters viden og erfaring med personalets faglige kompetencer kan der opnås et bedre grundlag for beslutninger.

Et af de initiativer som er taget er, at der i foråret 2018 etableres et Patient Pårørende Forum

Patient Pårørende Rådet 2016- 2019
– Har de gjort en forskel?
 

Emner som Rådet kan beskæftige sig med er:

Kommunikation:

 • Informationsmateriale (på tryk eller digitalt) til patienterne
 • Sygehusenes hjemmesider
 • Skiltning indendørs og udendørs

Patientmiljø – fysisk og psykisk:

 • Indretning, ombygning og nybygning af afdelinger og fællesområder (fx kantine og kiosk)
 • Udendørsområder som parkeringspladser, gangarealer, hvileområder, rygekabiner

Deltage i arbejdsgrupper for eksempel: 

 • Enhed for tværfaglig udredning
 • Fase II byggeri – arbejdsgrupper vedr. indretning (for eksempel venteområder)

Drøftelser af:  

 • Patientsikkerhed
 • Patienttilfredshedsundersøgelser mv.

Andet: 

 • Sygehusenes samarbejde med patientforeninger
 • Nye initiativer, der kan støtte op om inddragelse af patienter og pårørende
 • Andre opgaver, som Rådet i samråd med sygehusledelsen finder relevant

Der afholdes 4-6 møder om året skiftevis på Næstved og Slagelse sygehuse. Rådet består af 8 patienter og pårørende, sygehusledelsen, en ledende faglig medarbejder og frivillighedskoordinatoren.

Kontakt frivillighedskoordinator Dil Bredholt for yderligere oplysninger 
Telefon  24 96 98 81
Mail: madbr@regionsjaelland.dk 

Kommissorium

Liste over medlemmer:
Patienter og pårørende:

Birthe Jønsson (formand)
Viggo Thomsen (supplerende formand)
Jane Lading
Flemming Jørgensen
Kim Andersen
Sabrina Edua Rasmussen
Margit Dybkjær
Tue Dybkjær
Ann-Merete Sørensen

Næstved/Slagelse Sygehus:

Charlotte Bøll Larsen, Vicedirektør (næstformand)
Dil Bredholt, Konsulent og frivillighedskoordinator, Ledelsessekretariatet


Referater

06-02-2020 (PDF)

17-12-2019 (PDF)
20-08-2019 (PDF)
20-06-2019 (PDF)
25-02-2019 (PDF)

08-11-2018 (PDF)
16-08-2018 (PDF)
15-05-2018 (PDF)
15-03-2018 (PDF)
17-01-2018 (PDF)

16-10-2017 (PDF)
15-06-2017 (PDF)
28-03-2017 (PDF)​​​
12-01-2017 (PDF)

31-10-2016 (PDF)
25-08-2016 (PDF)​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.06.16
Opdateret
28.05.20
Link til denne side:
Andre sider under Patientinddragelse