Søg
 
​​

 
 

 

Lokalt Ambassadør-netværk.
Juni 2020. 
 
 

 

 

Med afsæt i det regionale Ambassadørnetværk, har NSR etableret et lokalt netværk bestående af udskrivningssygeplejersker i medicinske og kirurgiske sengeafsnit samt i akutafdelingen.

Formålet er at sikre en lokal og klinknær formidling og implementering af Sundhedsaftalen med anvendelse af værktøjskassen samt sikre kendskab til samarbejdsaftaler og digital kommunikation i det tværsektorielle samarbejde.

 

Det lokale Ambassadørnetværk er opstartet i juni 2020 og den forventede effekt er først og fremmest på forbedring af den skriftlige kommunikation ved overdragelse til kommuner.

 

 

Kvalitetskonsulent Pia Stauner
pkst@regionsjaelland.dk
Tlf. 93 57 06 67

 

Link til denne side:

Kort over Næstved Sygehus

Kort over Næstved Sygehus

Brug kortet til at finde indgange, parkering med videre.