Søg
 

Næstved Sygehus i dag

Næstved Sygehus er et af de to specialsygehuse i Region Sjælland. Læs om den behandling, der foregår på sygehuset nu.

Akut behandling: 

Sygehuset har en lægebemandet skadestue. Derudover modtager sygehuset akutte patienter inden for følgende specialer:

 • ​Medicinske sygdomme (specialiseret behandling), herunder reumatologi, lungesygdomme, gastroenterologi og hepatologi - dog ikke patienter, som også har brug for kirurgisk vurdering/behandling
 • Onkologi
 • Øjensygdomme

Planlagt behandling:

 • ​Medicinske sygdomme (endokrinologi, kardiologi, lungesygdomme, reumatologi) 
 • Urologi
 • Øjensygdomme
 • Ortopædkirurgi (inkl. hofte- og knæalloplastikcenter)
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Onkologi inkl. stråleterapi
 • Anæstesi, herunder palliativt ambulatorium og udgående funktion samt tværfaglig nonmalign smerteklinik
 • Billeddiagnostik
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk biokemi
 • AK-klinik og AK-skole
 • Patologisk anatomi og cytologi
 • Neurorehabilitering
 • Enhed for tværfaglig udredning og behandling (ETUB)

Næstved Sygehus varetager specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. 

Udvikling af sygehuset

Sygehuset har pr. 1. oktober 2020 83 senge, og en stor ambulant aktivitet.

I 2013 flyttede hæmatologien fra Næstved Sygehus til Sjællands Universitetshospital, Roskilde og der blev dermed frigjort kapacitet til aktivitetsudvidelse inden for onkologien både i forhold til medicinsk behandling og strålebehandling. 

I 2014 flyttede akut aktivitet inden for tand-mund og kæbekirurgi til Køge. Den ambulante aktivitet forbliver i Næstved, indtil Sjællands Universitetshospital ibrugtages. Desuden blev der etableret et tværfagligt non-malignt smertebehandlingstilbud på Næstved Sygehus og et palliativt ambulatorium. I 2014 flyttede neurologien fra Næstved til Slagelse, hvilket frigjorde plads på Næstved Sygehus til at udvide aktivitet inden for øjne, urologi og medicinske sygdomme. Desuden flyttede Garantiklinikken fra Ringsted Sygehus til Næstved Sygehus, ligesom en del øvrig planlagt ortopædkirurgi flyttede fra Slagelse til Næstved Sygehus. Endelig blev patologisk anatomi og cytologi samlet organisatorisk under sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital. 

I 2015 blev strålebehandlingen udvidet med 2 acceleratorer til udvidelse af den specialiserede behandling og hjemtag af patienter. Desuden skete der en organisatorisk samling af klinisk fysiologi og nuklearmedicin under sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital. Neurorehabilitering af hjerneskadede flyttede også fra Hjerneskadeafsnittet i Vordingborg til Næstved Sygehus, og samtidig blev antallet af sengeplader fordoblet. Endeligt flyttede geriatrien fra Næstved Sygehus til Slagelse Sygehus, der blev etableret en regional biobank, og intensiv blev flyttet fra Næstved til Slagelse.  

I 2016 flyttede de kardiologiske og endokrinologiske afdelinger fra Næstved Sygehus til Slagelse Sygehus, og derudover flyttede den akutte urologiske aktivitet til Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Derudover er der gennemført en organisatorisk sammenlægning af hhv. øjenafdelingen, onkologisk afdeling og urologisk afdeling under sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital.   

I 2018 flyttede gynækologi og obstetrik, samt pædiatri fra Næstved Sygehus til Slagelse Sygehus i en større tilbygning.  

I 2019 flyttede Præhospitalt Center fra Slagelse Sygehus til Næstved Sygehus.

I 2020 flyttes Tand-, mund- og kæbekirurgi fra Næstved Sygehus til Sjællands Universitetshospital, Køge. ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.13
Opdateret
15.09.22
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglig udvikling
 

 Kontakt

 
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Tlf. 56 51 20 00

Kort over Næstved Sygehus

Kort over Næstved Sygehus

Brug kortet til at finde indgange, parkering med videre.