Søg
 

Næstved Sygehus i 2026

I 2026 er Næstved Sygehus omdannet til et specialsygehus, der primært modtager ambulante patienter fra lokalområdet, men også varetager patientbehandling med indlæggelse.

Næstved Sygehus behandler primært patienter med kroniske sygdomme og tilbyder en lang række undersøgelser og behandlinger, samt genoptræning og patientskoler til eksempelvis patienter med KOL, diabetes og kroniske ryglidelser. Desuden vil der være fokus på sammedagskirurgi.

Næstved Sygehus vil have omkring 70 senge til neurorehabilitering, ortopædkirurgi, urologi og visiterede medicinske patienter.

Sygehuset vil fortsat have en skadestue.​

Funktionerne på Næstved Sygehus i 2026 er:

  • ​Ambulatorievirksomhed og sammedagsaktivitet inden for relevante medicinske og kirurgiske specialer, herunder genoptræning og patientskoler
  • Planlagte operationer bl.a. inden for ortopædkirurgi og urologi
  • Jordemodercenter
  • Enhed for tværfaglig udredning og behandling (ETUB)
  • Dialyse
  • Præhospitalt Center
  • Tværfaglig non-malign smerteklinik
  • Neurorehabilitering af hjerneskadede
  • Stråleterapi indtil ca. 2030
  • Ambulant medicinsk onkologi, herunder kemobehandling

Til at understøtte ovenstående aktivitet vil der desuden være funktioner inden for anæstesi, billeddiagnostik, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, blodbank, cytostatikaproduktion (kemoterapi),​ samt blodprøvetagning.

Der vil desuden være en døgnåben skadeklinik med lægebemanding.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.13
Opdateret
15.09.22
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglig udvikling