Søg
 
​​

Psykiatri

Behandlingen i Psykiatrien Region Sjælland varetages af seks afdelinger. Under disse er der et antal sengeafsnit og ambulante enheder - bl.a. i Næstved.


 
 

Distriktspsykiatr​ien Næstved

Behandling af borgere over 18 år med langvarige eller kroniske psykiske lidelser. 


Integreret Psykiatri - Næstved

Et samarbejdstiltag mellem Region Sjælland og Næstved kommune, som skaber optimale muligheder for et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer med den psykisk sårbares ressourcer og behov i fokus. 


Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Næstved

Behandling af ambulante børn og unge i alderen 0-17 år (incl.) med mulige psykiatriske lidelser.


Læs mere om Psykiatrien Region Sjællland

 

Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/naepsy